Level Up Euroopan unionin osarahoittama

Digitaalinen osaaminen on liiketoiminnan perusta


Level Up -projekti auttaa pk-yrityksiä kehittämään digitaalisia taitojaan.

Digitaaliset taidot ovat nykypäivän yritysten menestyksen kannalta välttämättömiä. EU-komissio on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita digitaalisen osaamisen parantamiseksi Euroopassa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on muun muassa, että  vähintään 75 % EU:n yrityksistä käyttää pilvi-, tekoäly- ja suurdatateknologioita ja että yli 90 % pk-yrityksistä saavuttaa vähintään perustason digitaalisen intensiteetin.

Level Up -projektin tekemän kyselytutkimuksen mukaan yli 50 % yrityksistä kokee, että niillä on puutteita digitaalisissa taidoissa. Erityisesti data-analytiikka ja kyberturvallisuus ovat alueita, joilla pk-yritykset tarvitsevat lisää osaamista. Kyselytutkimukseen vastasi 848 henkilöä Level Up -hankkeeseen osallistuvista maista, joita ovat Italia, Unkari, Kypros, Kreikka, Saksa, Puola ja Suomi.

Digitaalisten alustojen rooli ja datan jakamisen merkitys
– Olemme käyneet pyöreän pöydän keskusteluja lukuisten eri sidosryhmien kanssa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Heikki Perko Prizztechistä.
– Keskusteluissa esimerkiksi ympäristöministeriön, Business Finlandin ja Dimecc:in edustajien kanssa on noussut esille, miten tärkeää on, että yrityksen johtajat ja omistajat ymmärtävät eri digitaalisten alustojen roolit. Tavoitteena on, että yhä useampi yritys rakentaisi liiketoimintansa digitaaliselle perustalle, jatkaa Perko. 

– Digitaalisten kurssien painopisteen tulisi olla digitaalisten ratkaisujen innovointi ja kehittäminen sekä niiden integrointi yrityksen liiketoimintaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä datan jakamiseen liittyvään osaamiseen ja kehittämiseen. Muita keskeisiä aiheita ovat lisätyn todellisuuden, VR/AR/MR/XR:n, digitaalisen kaksosen jne. koulutuksen ja osaamisen päivittäminen, joka tulisi rakentaa digitalisaation näkökulmasta. Koulutuksia tulisi järjestää ajasta ja paikasta riippumatta, painottaa Perko.

Pk-yritysten on nyt aika hyödyntää digitaalisia ratkaisuja
– Haluamme rohkaista pk-yrityksiä hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja liiketoimintansa kehittämisessä ja kilpailukyvyn parantamisessa, sanoo hankkeessa asiantuntijana toimiva Hanna Kenttä. 
– Level Up -projektista ja sen tarjoamista mikrokoulutuksista voit lukea lisää hankkeen verkkosivuilta tai skannata QR-koodin. Hyödynnä tämä ainutlaatuinen tilaisuus kehittää digitaalisia taitojasi ja viedä yrityksesi seuraavalle tasolle!


LISÄTIETOJA

Heikki Perko
projektipäällikkö
044 710 5361
heikki.perko@prizz.fi

Hanna Kenttä
asiantuntija
044 710 5377
hanna.kentta@prizz.fi

www.prizz.fi/level-up

Level Up on EU:n rahoittama hanke, jonka tavoitteena on tukea pk-yritysten digitaalista siirtymää ja innovointia. Hankkeessa on mukana seitsemän maata: Italia, Unkari, Kypros, Kreikka, Saksa, Puola ja Suomi. 

Hankkeen puitteissa järjestetään maksuttomia täydennys- ja lyhytkoulutuksia eri digitaalisten aiheiden parissa, kuten tekoäly (AI), esineiden internet (IoT) ja 3D-tulostus. Koulutukset ovat saatavilla verkossa ja ne ovat ajasta ja paikasta riippumattomia.