EAKR Vipuvoimaa Satakuntaliitto uusi logo

Hiilikädenjälki kertoo positiivisista ympäristövaikutuksista


Hiilikädenjälki on yrityksille kehitetty ympäristömittari, joka kertoo tuotteen tai palvelun aikaansaamista positiivisista ilmastovaikutuksista. Hiilikädenjälkeä voidaan hyödyntää muun muassa markkinoinnissa ja viestinnässä sekä tuotekehityksen suuntaamisessa ilmastoystävällisemmäksi.

Hiilikädenjälkimenetelmää on kehitetty vuodesta 2016 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT:n toimesta. Aloite kehitystyölle tuli suomalaisilta yrityksiltä.
– Yleisemmin tunnettu hiilijalanjälki kuvaa tuotteista ja prosesseista syntyvää ilmastokuormaa. Halusimme kehittää rinnalle positiivisen mittarin, jolla yritykset voivat viestiä tuottamistaan ympäristöhyödyistä. Jalanjäljen pienentämisen lisäksi kädenjälkeä saa maksimoida, kertoo hiilikädenjälkimenetelmän kehittämisessä alusta asti mukana ollut Saija Vatanen VTT:ltä.

Hiilikädenjäljellä mitataan tuotteen tai prosessin saavuttamaa ilmastoetua. Käytännössä kädenjälkeä syntyy, kun yrityksen tuotteet pienentävät asiakkaan jalanjälkeä.
– Laskenta pohjautuu standardoituihin menetelmiin ja sen taustalla on jalanjälkilaskenta. Hiilikädenjäljen käyttö vaatii tapauskohtaisen laskennan, jossa käytettävän datan laadun merkitys korostuu. Työ edellyttää myös hyvää tuotetuntemusta koko elinkaaren ajalta, Saija Vatanen jatkaa.

Lassila & Tikanoja mittaa hiilikädenjäljellä toimintansa ilmastovaikutuksia

Lassila & Tikanoja tarjoaa palveluratkaisuja erilaisten materiaalien ja sivuvirtojen kierrätykseen sekä kiinteistöjen kestävään ylläpitoon. Yritys tekee työtä ilmaston eteen kokonaisvaltaisesti ja on valinnut hiilikädenjälkimenetelmän strategiseksi mittariksi.
– Mittaamme hiilikädenjäljen avulla toimintamme ilmastovaikutuksia, kertoo Senja Forsman-Katainen Lassila & Tikanoja Oyj:stä.
– Teimme ensimmäiset laskelmat vuonna 2018 yhteistyössä VTT:n kanssa. Tavoitteena oli alusta alkaen tulosten todennettavuus ja uskottavuus. Etenimme asteittain aloittaen kierrätysraaka-aineista ja myöhemmin laajensimme energiatehokkuusratkaisuihin ja kierrätyspolttoaineisiin. Ymmärrys on kasvanut matkan aikana paitsi laskennasta, myös vaikuttavuudesta. Nykyään hiilikädenjäljen kasvattaminen on yksi yrityksemme strategisista tavoitteista, kuvailee Senja Forsman-Katainen.

Lassila & Tikanoja pienensi yhteistyössä toimitusketjunsa ja asiakkaidensa kanssa yli puoli miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä vuonna 2022. Kuva: Lassila&Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanojan toiminta säästi vuonna 2022 yli puoli miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä, eli saman verran kuin 77 000 suomalaista keskimäärin tuottaa vuodessa.
– Hiilikädenjälki on vielä melko uusi konsepti. Menetelmää ole vielä standardoitu, joten laskenta jättää mahdollisuuksia tulkinnoille. Siksi sen käyttö edellyttää läpinäkyvää viestintää mm. asiakasrajapinnassa, Senja Forsman-Katainen toteaa.

Prizztechin hankkeella alkuun hiilikädenjälkipotentiaalin tunnistamisessa

Prizztechissä on käynnissä Hiilikädenjälki satakuntalaisten yritysten kasvun ajurina -hanke, joka tarjoaa satakuntalaisille yrityksille tietoa hiilikädenjälkimenetelmän hyödyntämisestä liiketoiminnassa ja asiantuntijatukea hiilikädenjälkipotentiaalin tunnistamisessa.
– Mikäli hiilikädenjälkimenetelmä kiinnostaa tai ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät asiat ovat ajankohtaisia yrityksessänne, niin nyt olisi hyvä mahdollisuus keskustella asiasta VTT:n asiantuntijoiden kanssa. Hankkeemme mahdollistaa maksuttoman sparrauksen yrityksille kevään ja kesän aikana, kertoo Sami Leppimäki Prizztechistä.

Hiilikädenjälki satakuntalaisten yritysten kasvun ajurina -hanketta rahoittavat Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella ja alueen kunnat.

LISÄTIETOJA
Projektipäällikkö Sami Leppimäki
Prizztech Oy
044 710 5344
sami.leppimaki@prizz.fi