Euraapan Unionin osarahoittama Pori

Porin seutu houkuttaa akkualan investoreita


Maailmalla eletään voimakasta akkubuumia, kun vihreä siirtymä muuttaa energian käyttöämme. Erityisesti sähköistyvä liikenne ja sen myötä uudistuva autoteollisuus tarvitsevat nopeasti kasvavaa akkuteollisuutta.

Akkualalla toimivat kansainväliset yritykset etsivät parhaillaan sijoittumispaikkoja Euroopan akkumarkkinoita palveleville tuotantolaitoksilleen. Monen yrityksen katse kääntyy Suomeen, sillä Suomi on arvotettu Bloombergin vuoden 2022 rankingissa Euroopan houkuttelevimmaksi toimintaympäristöksi litiumioniakkuteollisuudelle. Suomen arvostusta nostavat tänne jo rakentuneet akkumateriaalien tuotannon arvoketjut sekä CO2-vapaa sähköntuotanto. 

Samojen tekijöiden ansiosta Porin seutu näyttäytyy investoreille varsin houkuttelevana alueena. Porin seutua on viimeksi kuluneen vuoden aikana lähestynyt Business Finlandin kautta kymmenkunta potentiaalista investoria, joiden liiketoiminnat ovat liittyneet akkuarvoketjun eri vaiheisiin. Investoreita kiinnostavat sopivien teollisuustonttien lisäksi alueella tarjolla olevat hyödykkeet, kuten sähkö, höyry ja vesi, sekä teollisuuden palvelut, kuten prosessivesien käsittely ja logistiikka. Energian suhteen toimijoita kiinnostaa erityisesti uusiutuva energia, jota Porin seudulla onkin hyvin saatavilla muun muassa tuulivoiman ansiosta. Logistiikassa avainasemassa ovat hyvät kulkuyhteydet niin maitse kuin meritse.  

Porin Satama mahdollistaa materiaalivirtojen liikkumisen ympäri maailmaa 365 päivää vuodessa. Monien teollisuustonttien välittömässä läheisyydessä sijaitsevat valtatiet ja sähköistetty rautatie varmistavat hyvät kulkuyhteydet Suomesta aina Eurooppaan asti. Olemassa olevat teollisuuspuistot tarjoavat monipuolisesti hyödykkeitä, jotka ovat myös uusien tulijoiden käytettävissä. Vapaita teollisuustontteja on sekä teollisuuspuistoissa että niiden lähialueilla. 

Kuntien on pystyttävä kertomaan kiinnostuneille investoreille alueen vahvuuksista mahdollisimman kattavasti ja houkuttelevasti. Prizztech Oy:n Vihreän kasvun tiimi on tuottanut tähän tarkoitukseen esittelymateriaaleja, kuten englanninkielisen esittelydiasarjat Satakunnan akku- ja teknologiametalliklusterista sekä Harjavallan Suurteollisuuspuistosta. 

– Lisäksi Meri-Porissa sijaitsevien teollisuusalueiden tarjoamista hyödykkeistä ja palveluista on tuotettu koostediat. Esittelymateriaalin lisäksi on hahmoteltu toimenpiteitä, joilla alueen vetovoimaisuutta voidaan entisestään parantaa, kertoo Kasvun ekosysteemi -hankkeen projektipäällikkö Marjut Vähänen Prizztechistä.

– Vastaavia esittelydiasarjoja tullaan tekemään jatkossakin osana juuri käynnistynyttä kolmivuotista Kasvun ekosysteemi – teknologiametallit, energia ja kiertotalous -hanketta. Työn alla on nyt esitysmateriaali, jossa kerrotaan, kuinka julkiset palvelut ja oppilaitokset auttavat uusia teollisuustoimijoita löytämään osaavaa työvoimaa. Ja myöhemmin käynnistyy esittelydiasarjan koostamien Kupariteollisuuspuiston alueesta.

Kasvun ekosysteemi – teknologiametallit, energia ja kiertotalous -hanketta rahoittavat Satakuntaliitto Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -ohjelmasta sekä Porin kaupunki. 

LISÄTIETOJA
Projektipäällikkö
Marjut Vähänen
050 305 6975
marjut.vahanen@prizz.fi.