EAKR Vipuvoimaa Satakuntaliitto

Satakunnassa on paljon hukkalämpöpotentiaalia


Energiatehokkuuden parantaminen on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää niin talouden kuin ympäristönkin näkökulmasta. Satakunnan teollisuus kuluttaa energiaa noin 10 TWh vuodessa, mikä tekee maakunnasta seitsemänneksi suurimman energiankuluttajan. Suuria energiankuluttajia löytyy erityisesti metsäteollisuudesta ja metallin jalostuksesta. 

Suuri osa teollisuuden kuluttamasta energiasta muuttuu lämmöksi, joka päätyy lopulta ympäristöön. Lämpöä kulkeutuu esimerkiksi jäähdytysvesien mukana vesistöihin tai höyryjen ja savukaasujen mukana taivaalle. Useimmiten lämpö olisi mahdollista ottaa talteen ja hyödyntää joko yritysten omassa toiminnassa tai esimerkiksi kaukolämpönä.

Prizztech Oy:n toteuttamassa Hukkalämmöstä hyötyenergiaa-hankkeessa laadittiin tiekartta Satakunnan hukkalämpöjen tehokkaammaksi hyödyntämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Tiekarttaan koottiin tärkeimmät askeleet, jotka vauhdittaisivat teollisten hukkalämpöjen hyödyntämistä.

Askeleet ovat seuraavat: 

  1. Jokaisen tuotannollisen yrityksen tulisi tunnistaa omat hukkalämpövirtansa.  
  2. Kaikkien yli 50°C lämpötilaisten hukkalämpöjen hyödynnettävyys joko prosessivaiheiden esilämmityksessä tai yrityksen omien rakennusten lämmityksessä tulisi selvittää.
  3.  Kuumimmat hukkalämpövirrat tulisi hyödyntää kaukolämmön tuotannossa aina kun se on mahdollista.  
  4. Teollisuuspuistoille tulisi tehdä kokonaisvaltaiset hukkalämpötarkastelut ja suunnitelmat hukkalämpöjen hyödyntämisestä. 
  5. Harjavallan Suurteollisuuspuiston valtavan hukkalämpöpotentiaalin laajamittaiselle hyödyntämiselle tulisi tehdä suunnitelma. 
  6. Jokaisen uuden teollisuusinvestoinnin suunnittelussa hukkalämpöjen hyödyntäminen tulisi olla yhtenä lähtökohtana. Erityisesti vety-infrastruktuurin rakentamisessa lämmön hyödynnettävyys on oleellista.
  7. Hukkalämmöille tulisi luoda sivuvirtamarkkinat ja sähköinen markkinapaikka, jossa yritykset voisivat tarjota ja hakea hukka-lämpöä hyödynnettäväksi. 


Hukkalämpötiekartta sekä yrityksiä varten laadittu käytännönläheisempi opas hukkalämpöjen hyödyntämiseen löytyvät hankkeen nettisivulta www.prizz.fi/hukkalampo

Hukkalämmöstä hyötyenergiaa -hanketta rahoittivat Satakuntaliitto (EAKR) ja Porin seudun kunnat.

LISÄTIETOJA
Minna Haavisto
044 710 5363
minna.haavisto@prizz.fi