Tartu ja toteuta – Yrittäjyyskasvatuksella osaava ja elinvoimainen Satakunta


Satakunnassa on juuri valmistunut uusi yrittäjyyskasvatuksen strategia vuosille 2023-2025. Strategian avulla tuetaan lapsia ja nuoria löytämään omat vahvuutensa. 

Yrittäjyyskasvatusstrategian päätavoitteena on tukea Satakunnan elinvoimaisuutta yrittäjyyskasvatuksen avulla. Strategia tukee niin satakuntalaista lasta tai nuorta kuin myös häntä tukevaa toimijaa näkemään mahdollisuuksia ympärillään ja rohkeutta tarttua niihin. Yrittäjyyskasvatuksella autetaan lapsia ja nuoria löytämään oma polkunsa ja tunnistamaan omat vahvuudet ja osaaminen. Lasten ja nuorten tukeminen omien vahvuuksien löytämisessä on entistä tärkeämpää jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä. Yrittäjyyskasvatuksen avulla lasten ja nuorten on helpompi löytää sellaista osaamista, joka auttaa heitä myös myöhemmin löytämään työelämässä paikkansa ja sittemmin jatkamaan osaamisensa kehittämistä läpi elämänsä. 

Toisena tärkeänä painopisteenä strate-giassa ovat verkostot ja tiivis yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Toivottavaa onkin, että oppilaitosten yhteistyö työelämän ja yrittäjyyskasvatustoimijoiden kanssa tiivistyisi entisestään. Paikallisen työelämäyhteistyön avulla on myös mahdollista tehdä toimintaympäristöä näkyväksi ja tutuksi lapsille ja nuorille. Elinvoiman kehittäminen vaatii toimivaa yhteistyötä. Tätä varten Satakunnassa tehtävän yrittäjyyskasvatustyön tueksi rakennetaan yrittäjyyskasvatuksen maakunnallinen verkosto. Kunta tai organisaatio voi valita verkostoon yhdestä kolmeen edustajaa, ja verkoston on suunniteltu tapaavan kaksi kertaa vuodessa. Tapaamisissa sovitaan yhteiset vuosittaiset teemat verkoston toiminnan pohjaksi. 

Verkosto tukee yrittäjyyskasvatustoimintaa kaikilla koulutusasteilla, ja verkostossa toimijat tunnistavat roolinsa ja pystyvät sitä kautta edistämään yrittäjyyskasvatuksen toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. Verkoston hyötyjä ovat erityisesti osaamisen jakaminen, toimijoiden yhdistäminen, ideointi sekä hyvien käytäntöjen ylläpito ja vahvistaminen. Verkoston tehtävänä on lisäksi seurata yrittäjyyskasvatustyön toteutumista koko Satakunnan alueella. Tämä tapahtuu säännöllisen mittaamisen ja arvioinnin avulla. Tärkeää onkin, että ihan jokaisella tulisi olla mahdollisuus päästä osaksi yrittäjyyskasvatustyötä.

Yrittäjyyskasvatuksen osaamispolun tavoitteiksi nostettiin itsensä johtaminen, vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen, vuorovaikutustaidot, yhteistyötaidot, verkosto-osaaminen sekä työelämä- ja projektiosaaminen. Strategiasta löytyy myös erikseen osaamistavoitteet ja kuvaukset yrittäjyyskasvatuksen tavoitteista eri koulutusasteilla aina varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle asti. Erityisesti esille nousevat mm. myös uteliaisuus, rohkeus, kansainvälinen osaaminen sekä omatoimisuus ja aloitteellisuus. 

Elokuun lopussa päättyneen Open Platform Entrepreneurship Education for Future Work -hankkeen aikana luotiin strategian tavoitteisiin sopiva yrittäjyyskasvatuksen työkalu JEKKU, joka toimii Emill-sovelluksessa. JEKKUsta löytyy oppitunneilla hyödynnettävää materiaalia opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysosaamisen tunnistamiseen, kehittämiseen ja sanoittamiseen. JEKKUssa on mahdollista oppia itsetuntemusta, yrittäjyysosaamista, verkosto-osaamista ja projektiosaamista. Näiden taitojen hallinta tukee kokonaisvaltaisesti omaa osaamista ja ympäröivien mahdollisuuksien kartoittamista. 

Muita hyödyllisiä työkaluja yrittäjyyskasvatuksen käytännön toteuttamiseen löytyy tutustumalla esimerkiksi 4H-järjestöön, NYT:iin tai Ohjaamoon. Prizztechin YES Satakunta yhdistää eri toimijat rakentamaan yhdessä vaikuttavampaa yrittäjyyskasvatusta. 

Strategiatyö toteutettiin kevään 2023 aikana Prizztechin yrittäjyyskasvatuspalvelun YES Satakunnan toimesta ja prosessin fasilitoinnista vastasi Educraftor. Strategiatyön aikana järjestettiin kuusi työpajaa, ja niiden aikana osallistettiin toimijoita eri sidosryhmistä koko maakunnan laajuudelta. Osallistujina oli 55 opettajaa, kuntajohdon edustajaa, järjestötoimijaa ja elinkeinoelämän edustajaa. Edustajia oli 14 eri kunnasta. Strategiatyö sai rahoituksen Satakuntaliitosta alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) - määrärahasta. 
Voit tutustua strategiaan ja sen yksityiskohtiin tarkemmin osoitteessa www.prizz.fi/yes-satakunta

LISÄTIETOJA
Ronja Niemi
YES Satakunta / Prizztech Oy
0404175333
ronja.niemi@prizz.fi