Yes Satakuntaliitto

Yrittäjyyskasvatus saa Satakunnassa uudet suuntaviivat


Satakuntaliitto on myöntänyt maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen strategian 2023–2025 päivitystyölle rahoitusta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta. 

Maakunnallisen strategiatyön 2023–2025 tavoitteena on päivittää Satakunnan yrittäjyyskasvatustyön suuntaviivat varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle saakka yhdessä oppilaiden, opiskelijoiden, opetushenkilöstön, elinkeinoelämän edustajien ja yrittäjyyskasvatustoimijoiden kanssa. 

– Suomi sijoittui alkuvuodesta 2022 julkaistun Global Entrepreneurship Monitorin (GEM) raportin mukaan ensimmäiseksi yrittäjyyskasvatuksessa 50 maan tarkastelussa. Pitkäjänteisellä yrittäjyyskasvatustyöllä voimme vahvistaa yrittäjämäistä asennetta ja toimintaa, lisätä työelämätaitoja, synnyttää uutta yrittäjyyttä ja luoda elinvoimaa. Tavoitteena kokonaisuudessa on yrittäjyyskasvatuksen tasapuolinen toteutus riippumatta kouluasteesta tai paikkakunnasta, kertoo Sanna Lehtonen Valtakunnallisesta YES ry:stä. 

Strategiatyön keskiössä osaaminen

– Yrittäjämäiset valmiudet ovat taitoja, joita lapset ja nuoret tarvitsevat nyt ja tulevassa työelämässä. Näiden taitojen avulla lapsi ja nuori oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan sekä oppii myös kehittämään taitojaan muuttuvan työelämän osaamistarpeisiin, kuvailee Lehtonen.
– Syksyn 2022 aikana valitaan kumppani verkostotyöskentelyn fasilitointiin ja keväällä toteutetaan kaikille avoimet työpajat. Strategiaprosessissa etsimme vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Millaisen yrittäjyyskasvatuksen verkoston Satakunnassa tarvitsemme ja miten sen tulisi parhaimmillaan toimia? Miten yrittäjyyskasvatus saadaan vahvemmin osaksi elinvoimaa ja miten sitä voidaan hyödyntää esim. osaajapulaa taklatessa? Millaista oppilaitosyhteistyötä tarvitsemme? Miten voimme tukea opettajia yrittäjyyskasvatuksen toteutuksessa? 

Strategiatyö valmistuu kesäkuussa 2023, ja sen tarkoituksena on toimia työkaluna oppilaitoksille yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen ja kunnille elinvoiman edistämiseen. 
– Yrittäjyyskasvatuksen maakunnallisen strategian päivityksen ja erityisesti sen toteuttamisen tueksi on rakentumassa yrittäjyyskasvatuksen digitaalinen oppimisympäristö, kertoo YES-projektipäällikkö Jenni Rajahalme.

LISÄTIETOJA STRATEGIATYÖSTÄ: 
Jenni Rajahalme 
040 720 5755
jenni.rajahalme@prizz.fi

Teksti: Jenni Rajahalme
Tekstissä on hyödynnetty YES-verkoston selviytymisopasta.