Enter Prizztech Oy Satakunnan Yrittäjät TE-palvelut

Yritysideasta toteutukseen ja tunnustukseen


Uusyrityskeskus Enter Satakunta etsi loppukesän 2022 aikana Satakunnan vuoden uusyrittäjää. Asiantuntijaraati valitsi kuuden finalistin joukosta voittajaksi Opitti Oy:n Merja Kyllösen. Yleisön suosikiksi nousi Tina’s Bakeryn Tina Nissinen. Molempia yrittäjiä yhdistää se, että he kokevat tekevänsä juuri sitä, mistä ovat haaveilleetkin.

Satakunnan Vuoden Uusyrittäjä valittiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Valintakriteereissä painottuivat kannattavan liiketoiminnan lisäksi laadulliset tekijät. Yritystoiminnassa tuli olla jotain ainutlaatuista, oivaltavaa tai esimerkiksi rohkeaa. Lisäksi arvioitiin kykyä selviytyä koronapandemian vaikutuksista, jotka edellyttivät erityisesti muuntautumiskykyä ja sopeutumista uudenlaiseen tilanteeseen. Yrittäjän tuli myös olla hyödyntänyt Enterin neuvontapalveluita yritystä perustaessaan.

Yksityisopetusta ja unelmien täyttymystä

Opitti Oy – eli tällä hetkellä yhtä kuin Merja Kyllönen – tarjoaa matematiikan yksityisopetusta Ulvilassa. Kuten ajan kuvaan sopii, opetusta annetaan myös etänä, ja sen myötä asiakaskuntaa onkin ympäri Suomen. Suurin osa Opitin asiakkaista on nuoria, yläkoulu- ja lukioikäisiä.

– Opettajana työskentelin yläkoulussa ja lukiossa, ja sieltä yritysidea on oikeastaan lähtöisinkin. Koulussa ei välttämättä pystytä huomioimaan oppilaita yksilöllisesti, siten kuin joidenkin yksilölliset tarpeet vaikkapa juuri matematiikassa vaatisivat. Opettajana sen voi tunnustaa, että ei yksi ihminen pysty kaikkeen, Merja Kyllönen toteaa ajatuksesta Opitin taustalla.

Merjan asiakkaina on nuorten lisäksi aikuiskouluttautuvia sekä paljon myös alanvaihtajia, jotka opiskelevat esimerkiksi johonkin pääsykokeeseen.  

Merja Kyllönen perusti Opitti Oy:n syksyllä 2019. Seuraavana keväänä iski korona, jonka vaikutusten Merja kuitenkin kokee mahdollisesti jopa auttaneen Opitin alkutaipaleella, kun koulut siirtyivät etäopetukseen. Uudenlainen malli opetukseen tulikin yhtäkkiä kaikkialle. Asiakaskuntaa on karttunut alusta asti mukavasti. 

Korona-aika on kuitenkin ollut jatkuvaa epävarmuutta sekä osittain myös tulevaisuudennäkymien puutetta. Myös helmikuussa Ukrainassa alkanut sota tyhjensi kalenterin heti. Vaikka tilanne on nyt taas parempi, kuvastaa se yrittämistä hyvin.
– Jos kuvailen oman yrittäjätarinani alkua, niin aikamoista aallonharjaa ja aallonpohjaa tässä on menty. Samalla kaikki on ollut kuitenkin todella innostavaa ja opettavaista. Tunnen hyvin vahvasti sen, että olen unelmieni työpaikassa juuri nyt, Merja kuvailee itseään yrittäjänä.

Alussa mainittiin, että tällä hetkellä Opitti henkilöityy hyvin vahvasti Merjaan. Opittia on kuitenkin yrityksen nimestä ja yritysmuodosta lähtien lähdetty viemään eteenpäin niin, että sillä on mahdollisuuksia myös kasvuun ja toiminnan laajenemiseen. 

Merja on etsinyt tapoja ja keinoja toiminnan kehittämiseen. Ely-keskuksen kehittämispalvelujen analyysipalvelulla on kartoitettu Opitin verkkoliiketoiminnan vakiinnuttamista ja esimerkiksi erilaisten verkkokurssien ja -valmennuksien kehittämistä. Jatkuvan oppimisen nimeen vannova Merja mainitseekin, että kasvuhalua hänellä kyllä on ja erilaisia väyliä on tutkittu ja avattu, mutta vielä pitää tunnistaa ne Opitille sopivimmat suunnat ja tavat.

– Ala on nouseva ja kilpailukin varmasti lisääntymässä, mutta uskon kuitenkin, että Opitilla on jo löytynyt jalansijaa markkinoilla ja mahdollisuuksia toiminnan kasvattamiseen on, Merja raottaa alan kuulumisia.

Kysyttäessä, missä Merja näkee Opitti Oy:n ja itsensä viiden vuoden päästä, hän nostaakin ensimmäisenä esiin sen, että toivoo Opitin olevan valtakunnallisesti näkyvä opetusalan toimija. Liikevaihto olisi kasvanut sopivasti ja toisi mukavasti elannon yrittäjälle itselleenkin. Yhdestä asiasta hän haluaa pitää kiinni. Vaikka Opitti laajenisi ja itse yrityksen pyörittäminen veisi tulevaisuudessa enemmän aikaa, haluaa hän edelleen tehdä myös opetustyötä, sitä unelma-ammattiaan. 

Tina’s Bakery on yrittäjänsä näköinen

Merjan tavoin myös vuonna 2019 yrityksensä Ulvilaan perustanut Tina Nissinen on kauan haaveilemassaan työssä, konditoria-kahvilan yrittäjänä. Tina’s Bakery on pitkän ajatustyön tulos, joka on osoittautunut juuri sellaiseksi, jota Tina toivoikin.
– Totta kai yrittäjyys vaatii pitkää päivää ja ihan todella paljon työtä. Mutta samalla on se tietynlainen vapaus, jonka yrittäjyys tuo – on vastuussa omasta tekemisestään. Joka päivä tykkään edelleen tulla töihin. 

Tina on aina ollut luova ja tykännyt tehdä töitä käsillään. Leipomotuotteiden ja erityisesti kaikenlaisten kakkujen kanssa tuota luovuutta saa toteuttaa, ja työnsä jäljen näkee heti.
– Siihen kun lisätään tyytyväiset ja palaavat asiakkaat, niin onhan tämä monipuolisuudellaan todella palkitseva työ, uusia ystäviäkin on tämän myötä tullut, Tina kuvailee työn ja yrittäjyyden parhaita puolia.

Tinalle oli heti selvää, että hän halua pienen konditoria-kahvilan, jonka saa sisustaa visionsa mukaisesti juuri kuten haluaa ja jonka aukioloajat hän voi määritellä itse. Kolmeen vuoteen mahtuu toki jo muutoksiakin, mutta edelleen kahvila on oma pieni vaaleanpunainen maailmansa. 
– Korona-aika ei ollut omalle yritykselleni niin haastava kuin voisi ajatella uudelle yritykselle. Pystyin tekemään koko ajan tilauksia ja myymään tuotteita ulos, vaikkei itse kahvilaa voinut pitää auki. Asiakkaita pitää kiittää siinäkin, että tuotteita tilattiin silloinkin. Nyt maailma onkin jo taas auennut ja toiminta pyörii normaalisti, Tina kuvailee yrittäjätaivaltaan.

Marraskuun alussa Satakunnan Yrittäjät palkitsi Tina Nissisen myös Satakunnan vuoden yksinyrittäjänä 2022.

Aloittavan yrittäjän neuvontapalvelut tulivat tutuiksi

Merjaa ja Tinaa yhdistää yksinyrittäjyyden, haaveammatissa toimimisen ja Ulvilan lisäksi se, että molemmat heistä käyttivät Uusyrityskeskus Enter Satakunnan maksuttomia neuvontapalveluja yritystään perustaessa. Molemmat ovat olleet pelkästään tyytyväisiä neuvontapalveluihin ja painottivat, että monta karikkoa on vältetty, kun heti aluksi on saanut apua ja neuvontaa yrittäjyyden eri kysymyksissä.
– Neuvonta yrittämisen alussa oli todella tärkeää. Siellä tuli tosi turvallinen olo, koska yritysneuvoja tiesi mistä puhui. Neuvonta oli myös helposti saavutettavissa ja asiat järjestyivät varmasti nopeammin kuin jos niitä olisi selvittänyt vain yksin, Tina kiittelee Enterin neuvontaa.

– Yrittämisen alussa asioita vyöryy päälle aika tavalla. Uusyrityskeskus Enterin Merja Lehtonen ja Jari Keinonen antoivat paljon konkreettisia ohjeita ja heidän kanssaan sai puntaroida erilaisia vaihtoehtoja. Kun asioita alkoi tehdä selkeästi yksi kerrallaan, niin asiat tuntuivat hyvin loogisilta. Kun yritys rekisteröitiin, niin ei oikein tiennyt tunsiko innostusta vai kauhua, mutta nyt se on lähinnä sitä ensimmäistä, Merja naurahtaa.

Teksti ja kuvat: Noora Aaltonen, Satakunnan Yrittäjät (Prizz.Uutiset 2/2022)

Lue Prizz.Uutiset-lehti ja/tai tilaa maksuton lehti itsellesi

Tilaa Prizztech Oy:n uutiskirje