Energiakaasuputken linjaus Satakunnassa -selvitys on valmistunut


Satakunnassa tuotetaan lähes 40 % Suomen päästöttömästä sähköstä. Lisäkapasiteettiä on suunnitteilla runsaasti erityisesti merelle sijoittuvien merituulipuistojen myötä. Sähköistyvä yhteiskunta tarvitsee tuon kaiken lisäsähkön ja enemmän. Uusiutuvan sähkön kapasiteetti vaihtelee tuulen ja auringon mukaan, joten jotenkin sähköä pitäisi varastoida. Vety on yksi mahdollisuus, jonka ympärille on Satakunnassa muodostumassa voimakasta kasvua vihreän vetytalouden syntymisen myötä. Satakunta kehittääkin vetytaloutta yhtenä edelläkävijänä. Satakuntaliitto on valmistelemassa uutta maakuntakaavaa 2050, jonka valmistelun tärkeänä osana tämä selvitys toimii.

Prizztech Oy hallinnoi AKKE-hanketta Satakunnan kaasu- ja vetytaloussuunnitelma 2030, jonka osana tämä selvitys vetyputken linjauksesta laadittiin. Syntyvää suunnitelmaa tehdään yhteistyössä Satakuntaliiton kanssa ottaen huomioon myös Satakunnan maakuntakaavan 2050 valmistelutyö. Vetyputkiselvityksen laati Ramboll Finland Oy.

Vetyputkiselvityksen taustalla on Euroopan tason suunnitelma rakentaa laaja valtioiden välinen vetyputkiverkosto. EHB-organisaatio on laatinut keväällä 2022 kokonaissuunnitelman tämän kaasuinfraverkoston rakentamiselle. Suomessa avainasemassa on valtion omistama kaasuverkkoyhtiö Gasgrid Finland Oy. Satakunnassa koettiin tarpeelliseksi laatia oma näkemys vedyn runkoputken linjauksista maakunnan läpi. Linjausehdotukset ovat keskustelun avaus ja pohjaesitys tuleville suunnitelmille.

Vihreän vedyn tuotannossa syntyy aina sivutuotteena happea ja myös paljon lämpöä. Sen vuoksi selvityksessä käytiin läpi mahdollisia yhteyksiä taajamien kaukolämpöverkkoihin ja huomioitiin Satakunnan monipuolinen teollisuus teollisuuspuistoineen. Linjauksissa otettiin huomioon myös liikenteen pääväylät ja erilaiset energian siirtokäytävät sekä lähimaakuntien liitynnät näissä aiheissa. Vetyputkilinjaus pääväylien ja taajamien lähellä mahdollistaisi myös vetytankkausverkoston rakentamisen tulevaisuudessa.

 

 

Lisätietoja:

Matti Luhtanen
projektipäällikkö
044 710 5347
matti.luhtanen@prizz.fi