Harjavallan Suurteollisuuspuiston ylijäämälämpö hyödyksi jäähdytyksessä


Teollisuudessa syntyvää hukkalämpöä pyritään yleensä ensisijaisesti hyödyntämään erilaisissa lämmitystä vaativissa kohteissa, kuten rakennusten lämmittämisessä tai kaukolämmön tuotannossa. Harjavallan Suurteollisuuspuistossa syntyvää hukkalämpöä jalostetaan jo kaukolämmöksi ja teollisuusalue tuottaakin yli 90 % Harjavallan kaupungin kaukolämmöstä. Teollisuuden prosessien sivutuotteena syntyvää lämpöä jää kuitenkin vielä hyödyntämättä merkittäviä määriä.

Prizztech Oy teetti Hukkalämmöstä hyötyenergiaa-hankkeessa selvityksen Suurteollisuuspuiston ylijäämälämmön hyödyntämismahdollisuudesta kylmän tuottamisessa. Tehdasalueella on useita prosesseja ja tiloja, joissa vaaditaan jatkuvaa jäähdytystä. Selvityksen tarkemmaksi tarkastelukohteeksi valittiin paineilman tuotanto, sillä pohjaveden käytöstä paineilman jäähdytyksessä on tarkoitus luopua ja etsiä tilalle ympäristöystävällisempi vaihtoehto.

Rambollin tekemästä selvityksestä käy ilmi, että keskimäärin 75°C lämpöistä rikkihappotehtaan jäähdytysvettä voidaan hyödyntää absorptiolämpöpumpun avulla toteutetussa jäähdytyksessä. Absorptiolämpöpumpulla on mahdollista tuottaa minimissään 12°C vettä, mikä riittää paineilman jäähdytykseen. Vertailussa perinteisempään kompressorijäähdytykseen absorptiolämpöpumpun kustannustehokkuus on merkittävä. Jäähdytyksen laskennallinen kustannus absorptiolämpöpumpulla toteutettuna on 5,8 €/MWh kun se vastaavasti perinteisellä jäähdytyskoneella olisi 43,6 €/MWh. Tarkastelussa olleen hukkalämpövirran, eli rikkihappotehtaan jäähdytysveden avulla olisi mahdollista tuottaa jäähdytystä noin 80 GWh verran. Tästä paineilman tuotanto kuluttaisi ainoastaan 3,4 GWh. Potentiaalia siis olisi vaikka pienimuotoisen energiatehokkaan kylmäverkon rakentamiseen teollisuusalueelle ylijäämälämpöä hyödyntäen.

Harjavallan Suurteollisuuspuiston kaltaisia teollisuuden keskittymiä, joissa ylijäämälämpöä syntyy enemmän kuin lämpönä voidaan hyödyntää, on Suomessa useita. Ylijäämälämmön hyödyntäminen jäähdytyksessä näyttäisi olevan yksi varteenotettava vaihtoehto, jota kannattaa tarkastella, kun energiatehokkuutta halutaan parantaa.

Raportti Harjavallan Suurteollisuuspuiston hukkalämpöselvityksestä löytyy täältä.