Harjavaltaan on laadittu massiivinen aurinkovoimalasuunnitelma


Harjavallan suurteollisuuspuiston yritykset tuottavat merkittäviä määriä metalleja ja metallituotteita uusiutuvan energiantuotannon ja sähköistymisen tarpeisiin. Alueen yritykset ovat olleet myös erittäin aktiivisia uusiutuvien ja vähähiilisten energialähteiden käyttöönotossa omassa tuotannossaan. Juuri valmistunut massiivisen aurinkosähkövoimalan suunnitelma on osa näitä pyrkimyksiä. Suunnitelma toteutettiin yhteistyössä Boliden Harjavalta Oy:n, Lammaisten Energia Oy:n ja Satmatic Oy:n kanssa osana Prizztech Oy:n hanketta ”Uusiutuvan energian investointeja Satakuntaan”.

Harjavallan suurteollisuuspuiston kupeessa sijaitsevat, osin läjitys käytössä olevat alueet sopivat erittäin hyvin aurinkovoimalakäyttöön. Läjityksen jälkeen alueilla ei juuri muuta käyttöä ole ja toisaalta Suurteollisuuspuisto tarvitsee prosesseihinsa voimalasta saatavan sähköenergian. Lisäksi alue on merkitty Satakunnan vaihemaakuntakaavaan aurinkoenergiatuotannon kehittämisalueeksi.
Aurinkovoimalan suunnittelu aloitettiin kartoituksella, jossa 200 hehtaarin kehittämisalueesta valittiin parhaiten aurinkosähkön tuotantoon soveltuvat alueet. Valitut voimala-alueet (60 ha) sijaitsevat neljässä eri kohdassa aluetta (Torttilanpelto, Hienokuona-alue, Ratala ja Lammainen). Seuraavaksi selvitettiin soveltuvien asennusalueiden tulevat muodot, asennusolosuhteet, rajoitteet ja läjitysaikataulut. Lopuksi suoritettiin kullekin alueelle aurinkovoimaloiden tekninen mitoitus, liittyminen sähköverkkoon ja kustannuslaskenta.

Lopputuloksena syntyi vaiheistettu 18,3 MW nimellistehoinen aurinkovoimalasuunnitelma, joka koostuu neljästä erillisestä osavoimalasta. Investoinnin arvo nykyteknologialla on n. 15 M€ ja sen toteuttamisessa on mahdollista käyttää merkittävästi satakuntalaista osaamista. Mahdolliset Investoinnit tulevat jakautumaan pitkälle aikavälille, sillä valitut läjitysalueet valmistuvat aurinkokäyttöön vaiheittain seuraavan 10-15 vuoden aikana. Toisaalta voimalainvestoinnit on mahdollista aloittaa Torttilanpellon alueesta nopeastikin.  Yhdestäkään osa-alueesta ei ole olemassa vielä investointipäätöstä, mutta tämän kokonaissuunnitelman tarkoituksena on edistää ja vauhdittaa niitä.  Oheisesta linkistä voi tutustua suunnitelmaan tarkemmin. 

Lisätietoja
Jarkko Vuorela
044 710 5331
Jarkko.Vuorela@prizz.fi