Hyvinvointidatasta tukea asiakkaiden kuntoutuksen ja terveyden edistämiseen


Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kessotessa on testattu Predicell Oy:n data-alustaa tehostetussa kotikuntoutustiimissä eli TEKOJA-tiimissä sekä hyvinvointi- ja terveysvalmennustiimissä. Pilottiin osallistui yli 40 Kessoten asiakasta.

Predicell Oy:n data-alustapalvelun tavoitteena on tukea asiakkaiden kuntouttamista sekä terveyden ylläpitämistä datapohjaisilla ennaltaehkäisevillä interventioilla.

Data-alustaan voidaan liittää hyvinvointi- ja terveysdataa tuottavia sensoreita ja laitteita. Pilotissa datalähteinä hyödynnettiin Emfit-vuodeanturia, Polarin ja Withingsin rannekkeita, verenpainemittaria sekä älyvaakaa. Predicell Oy:n tavoitteena on kehittää tekoälyratkaisu, joka tunnistaa datalähteiden tuottamasta hyvinvointi- ja terveystiedosta poikkeamia. Tällöin asiakkaan heikkenevään terveydentilaan voidaan reagoida nopeammin.

Hyvinvointi- ja terveysdata motivoimassa asiakkaita

Palvelun yhteiskehittäminen Kessotessa lähti liikkeelle palvelun tuotekehitysversion testauksesta.
- On ollut hienoa olla mukana uuden teknologian kehittämistyössä. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kuuleminen tuotekehitysvaiheessa on tärkeää, jotta teknologiapalveluista saadaan helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja työvälineitä henkilökunnalle. Predicell Oy:n palvelussa esimerkiksi verenpaineen ja painon seurantadatan saaminen tietyiltä potilasryhmiltä, kuten sydämen vajaatoimintaa sairastavilta, voi tukea heidän hoitoprosessiaan. Monet asiakkaat voisivat hyötyä pitkäaikaisesta seurannasta, jolloin muutokset ovat helpommin huomattavissa, kertoo koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden ylilääkäri Terhi Holmström Kessotesta.

Palvelun avulla saatiin selville esimerkiksi asiakkaiden univalverytmin tilanne.
- Asiakkaille, jotka arvioivat, että he eivät nuku juuri lainkaan, voitiin mittaustiedoilla osoittaa todellinen unen määrä ja rauhoittaa heitä. Muutamat asiakkaat innostuivat aktiivisuuden lisäämiseen. Kokeilussa yllätti kuitenkin se, kuinka vähän ikääntyneet liikkuvat kotonaan. TEKOJA-tiimin asiakkaista suurin osa on muistisairaita. Kokeilu osoitti, että asiakkailla pitää olla riittävän hyvä kognitiivinen taso, jotta he ymmärtävät, mistä on kyse, kertoo lähihoitaja Minna Palonen.

Teknologia luo mahdollisuuksia palveluprosessien kehittämiseen ja asiakkaiden motivointiin.
- Suhtaudumme myönteisesti teknologian hyödyntämiseen osana sote-palveluja. Olemme saaneet ujutettua sujuvasti teknologian ja datalähteet osaksi hyvinvointi- ja terveysvalmennustiimin perustyötä. Palvelu toimii yhtenä hyvänä työvälineenä asiakastyössä, sanoo osastonhoitaja Eeva-Kaisa Kuusisto.

Valmennuksessa on tärkeää, että asiakkaat hahmottavat lähtötilanteensa ja aktiivisuutensa ja siitä on saatavissa dokumentoitua tietoa.
- Teknologiasta on tullut hyvinvointi- ja terveysvalmennustiimin asiakkaille kannustin ja tärkeä motivaattori liikkumisen tukemiseen. Asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita omasta terveys- ja hyvinvointidatastaan. Tässä työssä on tärkeää, että löytyy erilaisia tapoja asiakkaiden motivointiin, toteaa fysioterapeutti ja hyte-valmentaja Mari Jalava.

Vastaanottokäynneillä hyvinvointitietojen pohjalta voitiin helposti nostaa erilaisia teemoja keskusteltavaksi asiakkaiden kanssa.
- Tärkeää olisi, että tieto muuttuisi asiakkailla arjen toiminnaksi. Osa asiakkaista arasteli alkuun laitteiden käyttämistä, jotta ne eivät rikkoutuisi. Uskon, että teknologialla on merkittävä rooli tulevaisuudessa ennaltaehkäisevässä työssä. Teknologian avulla saadaan paljon tietoa vaivattomasti, ja se tehostaa työn tekemistä, summaa kuntohoitaja ja hyte-valmentaja Maili Vuoristo.

Yhteiskehittämisestä vinkkejä tuotekehitykseen

- Saimme pilotin myötä aivan kehitystyön alkuvaiheesta alkaen arvokasta eri sote-ammattilaisten ja loppukäyttäjien palautetta. Oli erinomaista havaita, että mallimme tuotti lisäarvoa jo päivästä yksi alkaen sekä ammattilaisille, mutta ennen kaikkea loppukäyttäjille. Uskomme vahvasti ekosysteemien ja yhteiskehittämisen voimaan. Satakunta DigiHealth -projekti on hyvä osoitus yhteistyön voimasta, kertoo toimitusjohtaja Aki Kuivalainen Predicell Oy:stä.

Aki Kuivalainen on tyytyväinen pilottiprojektin antiin.

Kokeilu on osa Satakunta DigiHealth -hanketta, jota toteuttavat Prizztech Oy, Sataedu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja WinNova. Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto (EAKR) ja alueen kunnat.