Logorivi Logorivi

Kasvun kausi odottaa käynnistymistään


Suomessa ja maailmalla on lähivuosina kohdattu monenlaisia kriisejä. Joillekin kriisit ovat avanneet uusia mahdollisuuksia - monilla kasvunäkymät ovat heikentyneet. Pitkiäkin kriisejä seuraa lopulta käänne parempaan ja kun kasvu alkaa, haluamme mahdollisimman monen satakuntalaisen yrityksen pääsevän siitä osalliseksi.

Prizztech Oy alueellisena kehitysyhtiönä on kiinnostunut yritysten kasvunäkymistä ja pyrkii vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Haluamme auttaa kasvua jarruttavien tekijöiden taklaamisessa ja tukea alueen yritysten kasvutavoitteita.

Maaliskuun aikana lähestymme yritysten johtoa lyhyellä kasvukartoituskyselyllä. Asiasta kiinnostuneiden kanssa jatkamme laajempaa yhteistyön kartoittamista.

Kysely toteutetaan osana KAMU – Kriisistä kasvun mahdollisuuksiin ja uudistumiseen -hanketta, jota rahoittaa Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella sekä Tampereen yliopisto ja Prizztech Oy alueen kuntien kanssa. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja

Jussi Kuusiniemi
044 538 4501
jussi.kuusiniemi@prizz.fi