Kilpailukykyä vientiteollisuuteen EDIH-ohjelmasta


Kilpailukykyinen teollisuus alihankintaketjuineen, vetovoimainen robotiikan, tekoälyn ja automaation teknologiakeskittymä sekä alueemme teknologiaosaaminen olivat teemoina Satakuntaliiton järjestämässä kansanedustajille suunnatussa keskustelutilaisuudessa 11.5.2020. Aihe on erityisen ajankohtainen sillä Työ- ja elinkeinoministeriö on valitsemassa syksyllä 2020 viisi eurooppalaista innovaatiokeskittymää eli EDIHiä. Nämä valitut innovaatiokeskittymät saavat merkittävän rahoituksen jopa seitsemän vuoden ajaksi ja rahoituksen avulla palvellaan yritysten digitaalista kehitystä ja kasvua sekä kehitetään näitä tavoitteita tukevia TKI-palveluita. EDIH -valinta on tärkeä erityisesti alueen teollisuusyrityksille ja niiden alihankintaketjuille sekä koko alueen kilpailukyvylle ja vetovoimalle.

 

Satakunnan EDIH-ryhmässä ovat mukana data-analytiikan tutkimusryhmä yliopistokeskuksesta ja RoboAI SAMKista sekä toimintaa koordinoiva Robocoast, joka on osa Prizztechiä. Robocoastin vetämä konsortio koostuu RoboAIn ja data-analytiikan tutkimusryhmän lisäksi viidestä korkeakoulusta Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla. Näitä korkeakouluja ovat Vamk, Jamk, Centria, Jyväskylän yliopisto ja Vaasan yliopisto. Robocoastin koordinaatiotiimin vetäjä, Mikko Puputti, esitteli EDIH-ohjelman tuomia mahdollisuuksia alueen yrityksille ja TKI-toimijoille sekä kertoi konsortion kärjistä, joita ovat vientiteollisuuden uudistuminen ja kasvu uusien teknologioiden avulla. 

 

Tilaisuuden yrityspuheenvuoron piti Jyrki Anttonen, Cimcorpin teknologiajohtaja. Anttonen kertoi alueellisten TKI -toimijoiden ja korkeakoulujen tuomasta lisäarvosta. Cimcorpilla on yhteisiä kehittämishankkeita mm. yliopistokeskuksen data-analytiikan tutkimusryhmän kanssa. Samkista valmistuvat insinöörit ovat potentiaalisia työntekijöitä yritykselle ja mm. Samkin koulutus vastaa tarkasti yrityksen osaamistarpeisiin. Anttonen piti laajentunutta Länsi-Suomen konsortiota hyvänä, sillä se tuo mukanaan Cimcorpin tarvitsemia osaamisia mm. kyberturvallisuuteen, tekoälyyn ja IoT-teknologioihin.

EDIH -valmistelu etenee kesän aikana ja kesäkuussa julkaistaan Robocoastin tilaama aluekehityksen konsulttitoimisto MDI:n tekemä selvitys alueen teollisuuden nykytilasta ja innovaatiopotentiaalista sekä digitaalisista palveluista.