Kokemälle ensin akkutehdas, sitten hydroksointilaitos?


Kokemäen kaupunki ja Æsir Technologies Inc jatkavat neuvotteluitaan tavoitteena rakentaa Kokemäelle ensin akkutehdas.

Æsir Technologies Inc:in edustajat Craig Wilkins ja Kirk Plautz vierailivat Suomessa pääsiäisviikolla. Æsir Technologies Inc:in vierailun tavoite oli keskustella Euroopan, Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän markkinoista ja asiakassegmenteistä. Vierailun aikana tavattiin myös Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen. Tapaamisten keskeisiä aiheita olivat mm. Pohjoismaiden ja Euroopan erittäin suuri palvelinkeskusverkosto ja Euroopan rooli johtavana 5G-alueena. 

Suomi ja Ruotsi ovat yhdessä maailman johtavia raskaskonevalmistajia, käsittäen kaivos-, satama- ja metsäteollisuuden koneet ja laitteet. Samassa yhteydessä käytiin keskusteluja puolustusteollisuuden tarpeista. Selvitykset tarkemmista yrityksen asiakassegmentoinneista akkutehtaan rakentamiseksi jatkuvat lähiviikkoina. 

14.4. Kokemäen kaupunki järjesti yhdessä Æsirin kanssa tiedotustilaisuuden Kokemäellä. Tiedotustilaisuudessa yrityksen edustajat kertoivat, että akkutehtaan rakentaminen on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian. Tehtaan rakentaminen aiotaan aloittaa 12-18 kuukauden kuluttua.

Investoinnin arvoksi Ari Virtanen arvioi noin 150–180 miljoonaa euroa. Virtanen toimii AEisir Ltd:n projektipäällikön tehtävissä.
Suunnitteilla olevassa akkutehtaassa tullaan valmistamaan ympäristöystävällisiä nikkeli- sinkki- akkuteknologiaa hyödyntäviä uuden ajan kuiva-akkuja. Akkujen valmistuksessa hyödynnetään sosiaalisesti kestäviä raaka-aineratkaisuja ja panostetaan materiaalien kierrätettävyyteen. Nikkeli-sinkki-akkuja voidaan hyödyntää muun muassa palvelinkeskuksissa, 5G-verkkomastoissa, sairaaloissa sekä huoltovarmuuden kannalta keskeisissä kohteissa.

Akkutehdas on  suunniteltu rakennettavan Kirkkokallion asemakaava-alueelle. Paikka on otollinen akkutehtaalle juuri sijaintinsa vuoksi. Katilaan ja Kirkkokallioon on kaavoitettu Satakunnan laajimpiin yrityskeskittymiin kuuluva teollisuusalue, joka mahdollistaa monien yhteistyökumppaneiden sijoittumisen samalle alueelle erinomaisten liikenneyhteyksien varrelle. Katilan ja Kirkkokallion alueille muodostuu kaavoituksessa 16,8 hehtaarin pinta-alalle yhteensä jopa lähes 17 hehtaarin verran uusia tehdaskiinteistömahdollisuuksia, joten Æsir Technologies Inc:n lisäksi alueella on sijoittumismahdollisuuksia useanlaisille yrityksille. 

Æsir Technologies kokee toiminnassaan erityisen tärkeäksi tuotantonsa vastullisuuden ja kestävyyden. Tästä syystä suunniteltu akkutehdas noudattaa ESG:n toimintalinjauksia, mikä tarkoittaa sitä, että sen rakentamisessa on huolehdittu tarkoin sosiaalisesti kestävistä materiaalihankinnoista sekä negatiivisten ympäristövaikutuksien minimoimisesta.

Suunnitteilla oleva akkutehdas työllistäisi valmistuessaan arviolta jopa 450 henkilöä. Suorien työllistämisvaikutusten lisäksi projektin välilliset elinvoimavaikutukset tulevat olemaan huomattavan laajoja koko Satakunnan alueella. Satakunnassa toimii Suomen suurin akkuklusteri, mikä mahdollistaa alueen yritysten välisen yhteistyön lisäksi laajan alihankintaverkoston.

Tehtaan suunnittelussa on huomioitu myös paikalliset lämpöhuollon ja vesihuollon ratkaisut. Kokemäen Lämpö Oy:n hiilineutraalit lämpöratkaisut ja Kokemäen Vesihuolto Oy:n erityislaatuisen puhdas vesi mahdollistavat tulevaisuudessa puhtaista energiaratkaisuistaan ja puhtaasta tuotannostaan tunnetulle Æsir Technologies -yritykselle erinomaiset mahdollisuudet toiminnalleen. Kokemäen kaupunki on aloittanut teollisuusalueen kaavoituksen ja sen tavoitteena on valmistua touko-kesäkuussa. 

Akkutehtaan suunnittelun yhteydessä Kokemäen kaupunki aikoo yhteistyössä Prizztech Oy:n kanssa kehittää yrityksille suunnatun alustan, jonka kautta alueen yritykset voivat tarjota suoraan ns. kilpailutushintaisia palveluitaan muille alueen yrityksille. Tämä mahdollistaa aiempaa laajemmin yritysten tietämyksen muista alueella sijaitsevista yrityksistä ja niiden palveluista. Tämän kaltainen verkostoituminen hyödyttää laajalti alueen toimijoita.

Kokemäen kaupunki ja Æsir Technologies jatkavat neuvotteluitaan akkutehdashankkeen etenemisestä. 

Lisätietoja
Kaupunginjohtaja
Teemu Nieminen
puh. 040 488 6100