Logorivi Logorivi Logorivi Logorivi Logorivi

Kriisistä kasvun mahdollisuuksiin ja uudistumiseen (KAMU)


Korona on pakottanut yritykset sopeuttamaan omaa liiketoimintaansa toimintaympäristön muutoksiin. Kaikki eivät ole tässä onnistuneet. Prizztech ja Tampereen yliopiston Porin yksikkö tuovat kaksivuotisella yhteishankkeella satakuntalaisille yrityksille esiin erilaisia kehittymisen teemoja. Toimijoiden yhteistyöllä etsitään toimivaksi havaittuja toimintamalleja, joita satakuntalaiset yritykset voivat hyödyntää.

Prizztech Oy on satakuntalaisten kuntien omistama elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on Satakunnan hyvinvoinnin edistäminen yrityselämää vahvistamalla. Prizztechillä on korona-ajalta yli 1600 neuvontatapahtuman pohjalta ajantasainen tieto yrityselämän tarpeista. Tampereen yliopiston Porin yksiköllä on pitkä kokemus tutkimustiedon hyödyntämisestä erilaisissa aluekehityshankkeissa Satakunnassa. Tampereen yliopiston rooli hankkeessa onkin tuottaa tutkittuun tietoon perustuvia esimerkkiratkaisuja yritysten tarpeisiin.

Tulemme järjestämään vuoden 2022 aikana infotilaisuuksia, verkkoseminaareja sekä yritystorin, joihin kokoonnutaan ajankohtaisten kehittämisaiheiden pariin. Tavoittelemme yritysten toimintakulttuurin muutosta jatkuvan kehittämisen tielle ja rakennamme työkalun, joka edesauttaa yrityksiä etsimään kehittymisen vaihtoehtoja. Näillä keinoilla yritysten on helpompi pärjätä ja jopa menestyä maailman muutoksissa.

Lue lisää hankkeesta
 

 

Jaa uutinen