Muistilista yritysten kustannustuen hakemiseksi Valtiokonttorilta


Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi COVID-19 -pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia palkkakuluja ja muita kuluja.

Yritysten kustannustukea voi hakea ajalta 1.6.–30.10.2020. Hakemuksen voi täyttää yrityksen nimenkirjoitusoikeudet omaava henkilö (tarkista yrityksen Suomi.fi-valtuudet). Tuki maksetaan sille pankkitilille, minkä yritys on ilmoittanut Verohallinnolle (tarkista yrityksen tilinumero OmaVerosta). Haku päättyy 26.2.2021.

Tuen saamisen edellytyksiä

 • Ei minimiliikevaihtovelvoitetta, mutta yritystoiminnan on tullut alkaa ennen 03/2020
 • Yrityksen tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin (varmista > www.ytj.fi)
 • Yrityksen päätoimialan tulee löytyä Valtiokonttorin päätoimiala-listalta. Päätoimiala tarkistetaan ja haetaan hakemukseen automaattisesti Verohallinnon kautta (yrityksen päätoimiala on se, mikä näkyy yrityksen tiedoissa www.ytj.fi -palvelussa)
 • Jos päätoimialaa ei löydy toimialalistalta, tukea voi silti hakea, mutta koronaepidemiasta johtuva liikevaihdon lasku tukikauden aikana tulee perustella muulla tavoin (laita liitteeksi kirjanpidon tositteita)
 • Jotta tukea voi saada, liikevaihdon tulee olla laskenut vähintään -30 % 1.6.-30.10.2020 (vertailuajankohta on vuoden 2019 sama ajankohta). Jos yritystoiminta on alkanut 1.5.2019 jälkeen, vertailuajankohtana on 1.1.-28.2.2020.
 • Liikevaihdon lasku todennetaan Verohallinnolle annetuista ALV-ilmoituksista, joissa näkyy myös yrityksen liikevaihto (yleensä tilitoimisto hoitaa ALV-ilmoitukset yrityksen puolesta). Jos yrityksellä on alvitonta myyntiä, tai jos kaikki liikevaihto ei näy ALV-ilmoituksissa, niistä voi laittaa selvityksen ja kirjanpidon tositteita hakemuksen liitteeksi.
 • Yrityksellä tulee olla tukikauteen (1.6.-31.10.2020) kohdistuvia palkkakuluja ja/tai joustamattomia kuluja (esim. vuokrat ja ennakkomaksut tai toimialakohtaisia pakollisia maksuja, joista löydät lisäinfoa Valtiokonttorin sivuilta). Palkkakulut saadaan suoraan tulorekisteristä. Sivukuluja ja lomarahoja ei huomioida.
 • Toiminimiyrittäjien, avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden yksityisotot tulee ilmoittaa erikseen (kirjanpidon tosite liitteeksi).

Muita kustannustuen saamiseen vaikuttavia asioita

 • Aiemmin saatuja koronatukia ei huomioida tuen määrässä (tukimaksimi 500.000 e/yritys, huomioidaan myös EU-tukien maksimi 800.000 e/yritys)
 • Koronapandemian takia saadut vakuutuskorvaukset vähennetään
 • Verovelat huomioidaan vasta sitten, jos niitä on yli 10.000 e. Jos veroja on ulosotossa, tai jos yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden, tukea ei voi saada
 • Tukea ei myönnetä, jos yritys on ollut vaikeuksissa ennen koronapandemiaa
 • Jos tukisumma jää alle 2.000 euron, tukea ei makseta
 • Tuki ei koske maatalouden alkutuotantoa, kalataloutta tai vesiviljelyalaa.

Lisätiedot ja kustannustuen hakeminen

Valtiokonttorin yhteystiedot

Puh. 0295 50 3050, ma-pe 9.00-15.00
Sähköposti: kustannustuki@valtiokonttori.fi

 

Muistilistan kokosi: Merja Lehtonen, yrityskehittäjä