Logorivi Logorivi Logorivi

Prizztech kartoittaa Porin seudulla syntyviä hukkalämpöjä


Satakuntaliiton rahoittamassa Hukkalämmöstä hyötyenergiaa-hankkeessa kartoitetaan Porin seudulla syntyviä ylijäämälämpövirtoja. Tarkoituksena on arvioida alueella syntyvän hukkalämmön kokonaismäärää ja hyödyntämispotentiaalia. Samalla yrityksille tarjotaan maksutonta asiantuntija-apua hukkaan menevien energiamäärien laskentaan ja hyödynnettävyyden arviointiin. 

Erilaisissa teollisuusprosesseissa energiaa muutetaan tai se muuttuu lämmöksi, joka lopulta päätyy jäähdytys- tai lauhdevesien, höyryjen, savukaasujen tai ilmanvaihdon mukana ympäristöön. Hukkalämmöstä hyötyenergiaa-hankkeessa on tarkoitus selvittää missä Porin seudulla syntyy tällaista ylijäämälämpöä ja kuinka paljon.

Hukkalämpöjä voidaan ottaa talteen ja käyttää yritysten omissa toiminnoissa, kuten rakennusten lämmittämisessä, prosessien esilämmityksissä tai vaikkapa raaka-aineiden kuivaamisessa. Ylijäämälämpöä voi joissakin tapauksissa myös myydä kaukolämpöverkkoon tai jollekin muulle toimijalle hyödynnettäväksi. Lämpöpumpuilla jäähdytysvesien lämpötilaa voidaan nostaa lämmitykseen paremmin sopivalle tasolle.

Hankkeessa tuotetaan hukkalämmön alueellinen tiekartta, johon kootaan onnistuneita esimerkkejä jo toteutetuista tai suunnitteilla olevista ylijäämälämmön hyödyntämiskohteista. Tiekartan on tarkoitus nostaa esiin keinoja, joilla hukkaan menevien lämpövirtojen muodostumista voitaisiin tulevaisuudessa ehkäistä ja alueen teollisuuden energiatehokkuutta parantaa.

- Olemme kesän ja alkusyksyn aikana yhteydessä alueen teollisuuteen ja muihin toimijoihin ja kyselemme mahdollisista hukkalämpövirroista, kertoo hankkeen projektipäällikkö Minna Haavisto. Hukkalämpökartoituksiin mukaan haluavat yritykset voivat olla myös yhteydessä meihin päin, niin sovitaan kartoituskäynnistä, Haavisto lisää.  

Hukkalämmöstä hyötyenergiaa-hanke on kolmivuotinen ja sitä rahoittavat Porin seudun kunnat ja Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella.  

Jaa uutinen