Prizztech mukana eurooppalaisessa Horizon2020-tuotekehitysprojektissa


ROS-alustalle rakennettavan tekoälyratkaisun tavoite on nostaa merkittävästi valmistavan teollisuuden tuottavuutta.

Pikafaktoja:
Projektin nimi: ACROBA - AI-Driven Cognitive Robotic Platform for Agile Production environments
Kokonaisbudjetti: 8 M€, josta EU rahoituksen osuus 6.9 M€
Projektin kesto: 42 kuukautta
Partnerit: 17 jäsentä 9 EU maassa. 
Projektin koordinointi: Bernin ammattikorkeakoulu, Sveitsi

1. tammikuuta 2021 käynnistyneen ACROBA-projektin tarkoitus on kehittää ja useilla käyttötesteillä osoittaa toimivaksi uusi, kognitiivinen robottiohjelma-alusta. Modulaarisena se voidaan ottaa käyttöön lähes missä tahansa teollisuusyrityksessä, jossa haluttaan hyödyntää ketterän tuotannon (AGILE manufacturing) periaatetta. Projektin aloitustapaaminen pidettiin virtuaalisena 4. helmikuuta.

Nopeatempoiset markkinat ovat tulleet jäädäkseen ja valmistavalta teollisuudelta vaaditaan yhä lyhyempiä valmistusaikoja ja nopeampaa reagointia. Asiakkaiden muuttuvat tarpeet ja tuotteiden lisääntynyt monimutkaisuus ovat merkittäviä syitä valmistavan teollisuuden tarpeeseen olla ketteriä. Käytännössä tuotantokoneiston toistuva mukauttaminen on kallista ja aikaa vievää työtä erityisesti pk-yrityksille, sillä tuotantotyökaluja ja robotteja tarvitsee uudelleenohjelmoida pienimmissäkin muutoksissa.

Vastatakseen tähän haasteeseen ACROBA-projekti kehittää yritysten erityistarpeisiin räätälöityvää robottijärjestelmää, joka nostaisi automatisointitasoa ja olisi avainasemassa nostamassa yrityksen tuottavuutta vähentämällä kustannuksia, lisäämällä suorituskykyä ja siten parantaen kilpailukykyä.

Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelman osarahoittama ACROBA-projekti kestää 42 kuukautta. ACROBA tuo yhteen 17 kumppanin muodostaman konsortion 9 EU-maasta, ja projektia koordinoi Bernin ammattikorkeakoulu (Berner Fachhochschule).
Prizztech tuo projektiin mukanaan Robocoast DIH -verkoston, kartoittaa toiminta-alueensa teollisuuden tarpeita, edistää ketterän tuotannon konseptin tunnettuutta yrityksissä, huolehtii projektin IPR:stä eli immateriaalioikeuksista, vastaa innovaatiotoiminnasta, järjestää kansainvälisiä seminaareja ja hackathoneja, suorittaa Robocoast Living Lab -konseptin mukaisen Acroba On-Site Lab -testin teollisuusyrityksessä sekä vastaa Acroba-järjestelmän tuotteistamisesta.

Prizztech näkee projektin tärkeänä, sillä ACROBA-konseptin avulla Suomen teollisuuden vuosia paikallaan pysynyt tuottavuus voitaisiin saada merkittävään kasvuun.

Uudenlainen kognitiivisten teollisuusrobottien konsepti

Pohjautuen nykyisiin Robot Operating System (ROS) -viitearkkitehtuureihin (kuten COPRA AP), ACROBA-projektin tarkoitus on rakentaa uusi kognitiivinen robottiohjelma-alusta, joka voidaan ottaa helposti käyttöön lähes missä tahansa teollisuusyrityksessä, jossa halutaan hyödyntää ketterän tuotannon (AGILE manufacturing) periaatetta.

ACROBA teollisuusalusta perustuu hajautettuun tekoälyä hyödyntävään ROS-node-ympäristöön. Järjestelmä koostuu useasta kognitiivisesta moduulista, joita ovat esimerkiksi valmiit rajapinnat jo käytössä olevaan automaatioon, konenäkö ja ympäristön automaattinen hahmottaminen, yhteistyö käyttäjän kanssa sekä robotin virtuaalinen opetusympäristö. Nämä toiminnot tulevat vähentämään merkittävästi käyttöönottoon ja robotin uudelleenohjelmointiin kuluvaa työmäärää, ja antavat valmistavalle teollisuudelle mahdollisuuden vastata sekä tuotteiden yksilöintivaatimuksiin että massatuotteiden räätälöinteihin liittyviin haasteisiin sopeuttamalla tuotantojärjestelmää itsenäisesti erilaisten tuotantotarpeiden mukaan.

Yksinkertaisimmillaan tämä tapahtuisi niin, että tietokoneavusteisesta suunnitteluohjelmasta (CAD) piirustukset lähetetään ACROBA -järjestelmään, joka treenaa ja ohjelmoi tuotantolinjan robotit automaattisesti.

Projektin aikana ACROBA-konsepti todennetaan viidellä suuren luokan teollisuusyrityksen testillä sekä kahden Living Labin avulla. Yksi Living lab tullaan suorittamaan Prizztechin valitsemassa pk-yrityksessä.

Lisätietoja:
Juha-Pekka Alanen
Robocoast DIH
Projektipäällikkö – ACROBA H2020
044-710 5366
juha-pekka.alanen@prizz.fi


 Tämä projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horizon 2020 tutkimus ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimus numero 101017284 nojalla.

Projektipartnerit

1.    Berner Fachhochschule (CH)
2.    BIBA - Bremer Institut Für Produktion Und Logistik GMBH (DE)
3.    MR. NEC BV (NL)
4.    Fundacion AITIIP (ES)
5.    Universidad De La Iglesia De Deusto Entidad Religiosa (ES)
6.    Pôle EMC2 (FR)
7.    Cabka Group GmbH (DE)
8.    Ikor Sistemas Electronicos SL (ES)
9.    SIGMA Clermont (FR)
10.    Irish Manufacturing Research Company Limited By Guarantee (IE)
11.    Nuevas Técnicas De Automatización Industrial, S.L. (ES)
12.    SteriPack Ireland Ltd (IE)
13.    STAM SRL (IT)
14.    ICPE SA (RO)
15.    Fundacion Centro De Tecnologias De Interaccion Visual Y Comunicaciones Vicomtech (ES)
16.    Moses Productos SL (ES)
17.    PRIZZTECH Oy – Robocoast DIH (FI)

Robocoast DIH (Digital Innovation Hub) on automaation, robotiikan ja tekoälyn avoimeen innovaatiotoimintaan perustuva kansainvälinen osaamiskeskittymä. Robocoast keskittyy toiminnassaan yritystarvelähtöisiin tuotekehityshankkeisiin sekä teollisuuden palveluiden modernisointiin.
www.robocoast.eu
 

Jaa uutinen