Prizztechille uusi strategia


Prizztech uusi strategiansa viime vuoden lopulla. Vanhan strategian 2017-2024 strategisena tahtotilana oli olla vuonna 2024 maakunnallisesti haluttu ja arvostettu elinkeinoelämän kasvuun tähtäävien palveluiden tuottaja valituilla teemoilla. Voimme nyt katsoa tämän tavoitteen hyvin täyttyneen, koska Prizztechillä on nykyään 7 kokonaisasiakaskuntaa ja 13 kuntaa Satakunnan 16 kunnasta on tavalla tai toisella palveluidemme piirissä.

Uusi strategiakausi on 2023-2028. Strategiatyö toteutettiin yhteistyössä laajan sidosryhmäverkoston kanssa. Yhteistyö toimijoiden välillä nähtiin tärkeäksi ja se heijastuukin strategiastamme. Missiomme on Satakunnan elinvoiman vahvistaminen ja visioksemme muodostui olla ketterä navigaattori kasvun palveluihin ja uudistumiskykyiseen Satakuntaan. Tässä visiossa kulminoituu eri toimijoiden välinen yhteistyö ja roolimme siinä.

Strategisia painopisteitä määrittelimme viisi kappaletta. Kaksi yrityspalveluihin (Yritysten perustamispalvelut sekä Kasvupalvelut ja liiketoiminnan kehittäminen) sekä kolme elinvoimaisen yritysympäristön kehittämiseen (Uudistuva teollisuus ja vihreä kasvu, Uudet teknologiat ja liiketoimintamallit sekä Sijoittumispalvelut ja invest-in). 

Eli yrityspalveluissa painopisteemme pysyvät entisinä, yrittäjyyden edistämisessä, start-up toiminnassa, aloittavien yrittäjien neuvontapalveluissa, joita teemme yhteistyössä Satakunnan yrittäjien ja Satakunnan TE-toimiston kanssa sekä toimivien yritysten kasvu- ja liiketoiminnan kehityspalveluissa. Vuoden 2025 alusta toteutuva TE-palvelu-uudistus saattaa tuoda muutoksia Prizztechin yrityspalveluvalikoimaan.

Elinvoimaisen yritysympäristön kehittämistyötä Prizztech toteuttaa pitkälti hanketoiminnalla. Toiminnan fokuksessa on erityisesti uudistuva teollisuus ja vihreä kasvu, jotka ovat myös Satakuntaliiton määrittelemiä painopistealueita. Uudistuvan teollisuuden osalta Prizztechin koordinoima Robocoast EDIH toteuttaa tätä työtä koko Suomen osalta. Koska Prizztech haluaa olla uudistaja ja edelläkävijä, niin painopisteenä on myös uudet teknologiat ja liiketoimintamallit. Nämä ovat tärkeässä roolissa niin yritysten kuin koko Satakunnankin uudistumisessa. Suurin muutos vanhaan strategiaan on sijoittumispalveluiden ja invest-in-toiminnan nostaminen strategiseksi painopisteeksi. Siinä tavoitteena on saada aikaiseksi tehokkaasti toimiva proaktiivinen Invest-in verkosto Satakuntaan sekä uusien toimijoiden sijoittumiset ja merkittävien investointien toteutuminen Satakuntaan.

Lisätietoja
Ari Eklund
toimitusjohtaja
Prizztech Oy
050 313 1252
ari.eklund@prizz.fi