Robocoast EDIH -konsortio valittiin Suomen ehdokkaaksi eurooppalaiseksi digitaaliseksi innovaatiohubiksi


Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut Robocoast EDIH -konsortion jatkoon eurooppalaisten digitaalisten innovaatiohubien valintaprosessissa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut Robocoast EDIH -konsortion jatkoon eurooppalaisten digitaalisten innovaatiohubien valintaprosessissa. Hubien tehtävänä on tukea yrityksiä ja julkista sektoria digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä ja käyttöönotossa. Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti 18.11.2020–15.1.2021 avoimen haun. Hakemuksen jättäneet ehdokkaat arvioi riippumaton kahdeksanhenkinen arviointiraati, jonka jäsenillä on monipuolista osaamista elinkeinoelämän uudistumisesta, digitalisaatiosta, innovaatiotoiminnasta ja tieteestä. Hakemukset asetettiin järjestykseen raadin tekemän pisteytysten perusteella. Nyt valitut kahdeksan ehdokasta pääsevät osallistumaan rajattuun eurooppalaiseen hakuun, jossa Euroopan komissio valitsee digitaaliset innovaatiohubit. Suomen hubien lukumäärä voi olla enintään neljä.

Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit (European Digital Innovation Hubs, EDIH) ovat osa EU:n uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. Ne toimivat erityisesti pk-yritysten digitalisaatiota vauhdittavina palvelukeskuksina. Hubien toiminnan on oltava voittoa tavoittelematonta.

Robocoast EDIH -konsortioon kuuluvat Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakunnissa sijaitsevat korkeakoulut, yliopistokeskukset ja Turku Science Park Oy. Konsortion koordinaatio-organisaationa toimii Prizztech Oy. Robocoast EDIH -konsortion tavoitteena on edistää Suomen valmistavan vientiteollisuuden kilpailukyvyn kasvua. Teknologianäkökulmasta Robocoast EDIH -konsortion vahvuuksia ovat kyberturvallisuus-, tekoäly- sekä automaatio- ja robotiikkaosaaminen.

Robocoast EDIH -konsortio toteuttaa EDIH-palveluita toimimalla lähellä yritysrajapintaa ja tunnistamalla yritysten modernisointiin liittyviä haasteita ja tukemalla niihin liittyvien kehittämistoimenpiteiden käynnistymistä. Lisäksi Robocoast EDIH -konsortio välittää korkeakoulujen digitaalista osaamista, opiskelijoita ja TKI-ympäristöjä sekä teknologiakumppaneita yrityksille.

 

Lisätietoja:
Mikko Puputti
044 710 5343
mikko.puputti@prizz.fi
www.robocoast.eu

 

Jaa uutinen