Robocoast-konsortio hakee EDIH -organisaatioksi


Aluekehityksen konsulttitoimisto MDI laati tilannekuvan Keski-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueista, jotka yhtenä konsortiona hakevat yhdeksi Suomen EDIH-organisaatioksi.

Robocoast EDIH -konsortion painopisteenä on tukea valmistavan vientiteollisuuden uudistumista, millä on keskeinen merkitys koko Suomen kilpailukyvyn kannalta. Robocoast EDIH -konsortion muodostavat Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK), Jyväkylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Centria ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ja Porin yliopistokeskus. Robocoast EDIH -konsortion koordinaatio-organisaationa toimii Prizztech Oy.

EDIH palvelunäkökulmasta Robocoast-konsortion toiminnan tavoitteena on Suomen valmistavan vientiteollisuuden ja siihen kuuluvien alihankintaketjujen kasvun ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä huippuosaajien ja investointien houkuttelu.

EDIH -organisaation tehtävänä on välittää palvelutoiminnan kautta korkeakoulujen digitaalista osaamista ja TKI-ympäristöjä yritysten hyödynnettäväksi, jotta uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottaminen toteutuisi yrityksissä nykyistä tehokkaammin. Samalla investointeihin liittyviä liiketaloudellisia riskejä voidaan ennakoida ja hallita entistä paremmin, mikä madaltaa yritysten ja julkisen sektorin kynnystä ottaa uusia digitaalisia ratkaisuja käyttöön. Lisäksi EDIH -organisaation tulee edistää digitaalisia ratkaisuja kehittävien ja niitä soveltavien yritysten sekä korkeakoulujen ja eurooppalaisten osaamiskeskittymien välistä verkottumista ja TKI-yhteistyötä.

Aluekehityksen konsulttitoimisto MDI laati alueellisen tilannekuvan, joka käsitti Robocoast EDIH -konsortioon kuuluvat neljä maakuntaa: Keski-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan. MDI:n johtava asiantuntija Timo Aro kokosi tilannekuvan ensisijaisesti alueiden innovaatiopotentiaalin ja digitaalisen valmiuden näkökulmasta.

”Tilannekuva vahvistaa sen, että Robocoast EDIH -konsortioon kuuluvat maakunnat ovat selkeästi Suomen valmistavan vientiteollisuuden ydinaluetta. Alueiden osaamis-, tutkimus- ja tuotekehitysresursseja vahvistamalla sekä toimintaedellytyksiä kehittämällä saadaan merkittävää lisäarvoa ja kilpailuetua koko maalle.” toteaa johtava asiantuntija Timo Aro.

 

Lisätietoja:

Mikko Puputti

mikko.puputti@prizz.fi

044 710 5343

 

Linkki tiedotteeseen: Tiedote Robocoast EDIH Länsi-Suomi

Linkki MDI:n selvitykseen: MDI Alueellisen tilannekuvan tiivistelmä 2020