Sähkö- ja elektroniikkaromulla kasvavaa hyödyntämispotentiaalia Satakunnassa


Yhteiskunnan sähköistymisen myötä sähkön tuotantoon ja kulutukseen tarvittavien laitteiden sekä niiden valmistamiseen tarvittavien metallien kysyntä kasvaa. Toisaalta laitteita päätyy yhä enenevässä määrin myös jätteeksi. Jätteiden sisältämät metallit tulisi saada mahdollisimman tehokkaasti kiertoon uusien tuotteiden raaka-aineeksi, jotta kasvavaan kysyntään voidaan vastata mahdollisimman ympäristöystävällisesti. 

Sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräys, käsittely ja hyödyntäminen on monimutkainen ja erilaisia tahoja kytkevä prosessi. Prizztech Oy selvitti SER-jätteen määrää, laatua ja toimijaverkostoa sekä hyödyntämismahdollisuuksia Satakunnassa. Raportin ”Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) ja sen kierrätysmahdollisuudet Satakunnassa” voit ladata pdf-muodossa täältä.

Selvityksessä havaittiin, että Satakunnassa toimivilla yrityksillä on vahva rooli SER-kierrätyksessä. Satakunnassa toimii kolme suurta sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanottavaa ja käsittelevää yritystä: Stena Recycling Oy, Kuusakoski Oy ja Eurajoen Romu Oy. Näiden Porissa ja Eurajoen sijaitsevien käsittelylaitosten kautta kulkee merkittävä osa Suomessa syntyvästä SER-jätteestä. Esikäsiteltyä SER:a viedään runsaasti myös ulkomaille, vaikka hyödyntämismahdollisuuksia olisi Satakunnassakin.

Satakunnassa toimii vahva teknologiametallien, metallikemikaalien ja -komponenttien valmistukseen keskittynyt teollisuusklusteri, jolle yhteiskunnan sähköistyminen tuo kasvun mahdollisuuksia. Raaka-aineiden saatavuuden varmistaminen on yrityksille kasvun perusedellytys ja kierrätyksen tehostaminen on siihen yksi keino. Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) sisältää mm. piirikortteja, joiden kupari ja jalometallit voidaan ottaa talteen esimerkiksi Boliden Harjavalta Oy:n prosesseissa. Samoin kupariset johtimet ja kaapelit voidaan kierrättää joko Porin Kupariteollisuuspuiston valimoissa tai Harjavallan Suurteollisuuspuiston sulatossa riippuen puhtaustasosta. Romussa on myös neodyymimagneetteja, jotka sisältävät kriittisiksi luokiteltuja harvinaisia maametalleja. Niitä tarvitaan Neorem Magnets Oy:n magneettivalmistuksessa. Yhtiö on aktiivisesti kehittänyt käytöstä poistetuille magneeteille soveltuvaa kierrättämisprosessia. Prosessi soveltuu tällä hetkellä vain tasalaatuisille magneeteille ja elektroniikkaromun sisältämien pienten sekalaisten magneettien kierrättäminen vaatii vielä prosessien jatkokehittämistä.

Selvityksessä todettiin, että alueelliset toimitaekosysteemit SER:n hyödyntämisessä ovat vielä vähäisiä ja kaipaavat vahvistamista. Yhteistyötä SER-jätteen käsittelijöiden ja mahdollisten hyödyntäjien välille kaivataan enemmän. Prosesseja tulisi kehittää tehokkaampien kierrätysekosysteemien luomiseksi yhteistyössä alan eri toimijoiden kesken, jotta kotimaassa kierrätettävissä olevat komponentit saataisiin kiertämään täällä sen sijaan, että niitä viedään ulkomaille.