Satakunnan biokaasulaitokset osana tehokasta ravinteiden kierrätystä


Satakunnassa toimii useita biokaasulaitoksia, jotka tuottavat biokaasun lisäksi ravinteikasta maanparannusainetta maatalouteen. Biokaasulaitosten määrä kasvaa tulevaisuudessa, sillä suunnitteilla ja rakenteilla on lisää laitoksia. Laitosten ravinteita sisältävät mädätteet tulisi saattaa mahdollisimman tehokkaasti lannoitekäyttöön, jotta maataloustuotannolle tärkeät ravinteet eivät huuhtoutuisi vesistöjä rehevöittämään.

Kierrätyslannoitteiden markkinat ovat vielä kehittymättömät ja erilaisia toimia tarvitaan, jotta viljelijöiden vaatimukset ja kierrätyslannoitteiden ominaisuudet saadaan kohtaamaan. Satakunnassa tuotetaan kierrätysravinteita, lanta mukaan luettuna pian jo niin paljon, että mineraalifosforin käyttö voitaisiin korvata kokonaan kierrätysfosforilannoitteilla. Tämä edellyttäisi kuitenkin sitä, että kierrätysfosfori saataisiin jaettua maakunnan pelloille optimaalisesti, juuri viljelykasvien tarpeiden mukaisesti. Biokaasulaitokset voisivat toimia tässä ravinteiden kierrättämisen moottorina.

Prizztech Oy ja Pyhäjärvi-instituutti ovat yhteistyössä tarkastelleet Satakunnan maatalouden erityispiirteitä ja lannoitusmahdollisuuksia, erityisesti biokaasulaitosten tuottamien kierrätysravinteiden käytön näkökulmasta. Lannoitusmahdollisuuksia löytyy myös laitosten lähialueilta, mutta monenlaisia seikkoja täytyy huomioida. Tärkeimpiä huomioitavia asioita on kerätty raporttiin ”Satakunnan biokaasulaitokset osana tehokasta ravinteiden kierrätystä” ja se on ladattavissa tästä.

Raportti on tuotettu osana EU:n maaseuturahaston rahoittamaa Biokaasulaitosten ravinnekierron optimointi ja tehokas logistiikka Satakunnassa - hanketta.