Sijoittumispalvelut Satakunnan kasvun tukena


Useat kunnat Suomessa hakevat tällä hetkellä kasvua alueelleen sijoittuvien yritysten ja uusien investointien kautta. Positiivista pöhinää investointeihin ovat luoneet viime vuosina toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, kuten vihreän siirtymän korostuminen sekä Suomen Nato-jäsenyys. 

Sijoittumispalvelut eli invest in -toiminta on nyt nostettu Prizztechin strategiaan yhdeksi keskeiseksi painopistetavoitteeksi, jollaiseksi se sopiikin erinomaisesti, sillä Satakunta on houkutteleva paikka useistakin syistä:

  • Sijainti länsirannikolla tarjoaa hyvät liikenneyhteydet kansainvälisiin markkinoihin maanteitse, rautateitse sekä meriteitse. 
  • Satakunta on Suomen energisin maakunta, sillä täällä tuotetaan 40 % koko Suomen sähköstä.
  • Alueella on panostettu vihreään energiaan ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin, mitä monet kansainväliset toimijat edellyttävät omissa investointipäätöksissään. 
  • Pitkä teollinen historia ja alueen vankka osaaminen erityisesti metalli- ja prosessiteollisuudessa sekä meriteollisuudessa. 
  • Useat oppilaitokset kouluttavat yrityksille osaajia sekä tekevät yhteistyötä teollisuuden kanssa TKI-hankkeiden saralla.


Uusien investoijien houkuttelemiseksi tarvitaan useita eri toimijoita ja niiden välistä yhteistyötä. Prizztechin roolina on auttaa kuntia sijoittumispalveluilla, jotka tukevat ja helpottavat uusien yritysten perustamista, laajentamista tai siirtymistä kyseiseen kuntaan. Palvelut voivat olla sopivien toimitilojen tai tonttien löytämisestä aina paikallisten yritysten, hallintoelinten ja palveluntarjoajien kanssa verkostoitumiseen asti. Lisäksi Prizztechin muut palvelut toimivat tukena uusille investoijille, kuten työllisyyspalveluihin opastaminen ja toimittajien löytäminen. Tämä auttaa yrityksiä integroitumaan nopeasti paikalliseen liiketoimintaympäristöön.


Jotta potentiaaliset investoijat löytäisivät Satakunnan, kuntien tulee markkinoida itseään ja tehdä näkyväksi alueella olevat mahdollisuudet, kuten esimerkiksi tarjolla olevat teollisuusalueet ja niiden toimintaa tukevat yritysekosysteemit. Myös tässä Prizztech toimii apuna kunta-asiakkailleen tuottaen eri kanavien kautta jaettavia markkinointimateriaaleja ja järjestäen teemakohtaisia info- ja verkostoitumistilaisuuksia. Lisäksi prizziläiset ovat mukana eri tapahtumissa esittelemässä kuntia ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Karttakuvassa näkyvät Prizztechin asiakaskunnat: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Pori ja Ulvila.


Prizztech on mukana kehittämässä Satakuntaa ja auttamassa tekemään siitä houkuttelevamman yritystoiminnalle ja luomassa kasvua. Työtä tehdään kunta-asiakkaille suunnattujen palveluiden kautta sekä myös eri teemoihin liittyvien hankkeiden puitteissa. Ne ovat olennainen osa alueen vetovoimatekijöiden parantamista ja kuntien valmiuksien kehittämistä sijoittuvia yrityksiä varten. Esimerkiksi Yritysportaali tehdasrakentamiseen -hankkeessa on luotu maksuton sähköinen alusta, jonka kautta alueelle sijoittuvat kansalliset ja kansainväliset yritykset löytävät alueen yritykset yhdestä kanavasta. Vastaavasti Kasvun ekosysteemi -hankkeessa tavoitteena on edistää Porin seudun edellytyksiä olla kansainvälisesti kiinnostava ja kilpailukykyinen invest in -toimintaympäristö.


Satakunta Business Lounge

Yritysportaali tehdasrakentamiseen -hanke antaa Satakunnan yrityksille mahdollisuuden tarjota tuotteitaan ja palveluitaan suoraan kansainvälisten rakennusprojektien johtoon. Hankkeessa on luotu Satakunta Business Lounge -sivusto, joka yhdistää tilaajat, urakoitsijat ja alihankkijat helpottaen paikallisten ja luotettavien yhteistyökumppanien löytämistä. Palvelu on maksuton, ja sen tavoitteena on edistää paikallisten yritysten kansainvälistymistä, löydettävyyttä ja verkostoitumista. Hankkeen rahoittavat Satakuntaliitto, Kokemäen kaupunki ja Prizztech Oy. 
Lisätietoja ja rekisteröityminen: satakuntabl.fi. 

Haluatko lisätietoja Satakunta Business Lounge- sivustosta? Ota yhteyttä! 

Katja Ojakoski
044 7105422 
katja.ojakoski@prizz.fi