Suomalaiset testbed-toimijat esittäytyvät


Business Finland on koonnut kattavan esitteen kansallisten testbedien palvelutarjoomasta.

Esitteessä kuvataan alan toimijoita ja heidän tarjoamiaan palveluja. Lisäksi esite sisältää esimerkkejä julkisen ja yksityisen sektorin onnistuneesta yhteistyöstä. Tarjoomaesite esittelee myös Satakunta Testbedin toimintaa. Business Finlandin tavoitteena on välittää tietoa suomalaisesta testiympäristöosaamisesta maailmalle.

Tutustu esitteeseen osoitteessa: https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2023/tarjoomaesite-suomalaisista-testiymparistoista-on-julkaistu.

Esitteen englanninkielinen materiaali löytyy osoitteesta: https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/news/2023/world-class-testbeds-from-finland-offering-available.

Satakunta Testbed -hanketta toteuttavat Prizztech Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja WinNova. Satakunta Testbed -hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.