Logorivi Logorivi Logorivi Logorivi Logorivi Logorivi Logorivi

Teknologiaosaajia yritysten uudistumisen ja kasvun tueksi - vastaa yritysten osaajatarvekyselyyn


Talent Boost on nyt myös Satakunnassa. Prizztech Sataedu ja Winnova ovat käynnistäneet yritysten kasvua tukevan kansainvälisten osaajien rekrytointiohjelman.

Yritysten kyky uudistua ja ottaa käyttöön uusia teknologioita ja innovaatioita tukee yrityksen kilpailukykyä ja kasvua. Tämä on tärkeää niin talouden taantumassa kuin kasvuaikoinakin erityisesti teknologiayrityksissä, teollisuudessa ja sen alihankintaketjuissa. Innovaatiot ja uudet teknologiat edellyttävät yritykseltä erityisosaamista sekä erityisosaajien houkuttelua ja pitovoimaa. Kisa huippuosaajista yritysten ja alueiden välillä onkin kovaa.

Ratkaisuja tähän tarpeeseen tuo huhtikuussa käynnistynyt Talent Hub Robotics -projekti. Yrityksen innovaatio- ja teknologiaosaamista voidaan lisätä rekrytoimalla alueella jo olevia erityisosaajia tai houkuttelemalla heitä muualta Suomesta ja ulkomailta. Talent Hub Robotics tukeekin yritysten, kärkitoimialojen ja koko Satakunnan elinvoimaa. Projekti toteuttaa rekrytointi- ja koulutuspilotteja, tukee alueen tunnistettavuutta teknologisena kasvukeskittymänä ja kehittää palveluita, joiden avulla yritykset saavat osaavaa työvoimaa alueen korkeakouluista ja muista oppilaitoksista, muualta Suomesta ja tarvittaessa myös ulkomailta.

Yritykset tunnistavat uudistumistarpeensa ja osaajatarpeensa melko hyvin, mutta aikaa ja osaamista teknologisen huippuosaajan etsimiseen, perehdytykseen tai koulutukseen ei usein ole. Talent Hub Robotics tukee kokonaisvaltaisesti osaajan houkuttelussa, rekrytoinnissa ja koulutuksessa. Robocoast innovaatiokeskittymä toimii kansainvälisesti ja tätä tietoisuutta vahvistetaan entisestään projektissa erityisesti rekrytointimahdollisuuksien osalta. Yritykset pääsevät mukaan projektiin vastaamalla osaajatarvekyselyyn

Projekti tukee kv-osaajien integroitumista laajasti. Lisäksi osaajaa sekä hänen perhettään tuetaan niin työpaikan, koulun, asunnon sekä harrastusten ja ammatillisten verkostojen löytämisessä. Talent Hub Roboticsin projektitiimi on yritysten apuna ja kokoaa palveluita yritysten tueksi olemassa olevista ja uusista palveluista. Esimerkiksi ELY-keskuksen RekryKoulutukset, eurooppalaisen julkisen työnvälityspalvelun EURESin koulutukset ja muut palvelut, yksityisten henkilöstöpalveluiden rekrytointipalvelut sekä kuntien peruspalvelut ja harrastustoiminta kootaan kansainvälisen osaajan ja hänen perheensä rekrytoinnin ja asettautumisen tueksi.

”Talent Hub Roboticsin projektitiimi koostuu monipuolisista osaajista niin yrityspalveluiden, koulutusten kuin valmennusten osalta ja työpisteemme sijaitsevat eri puolilla Satakuntaa. Yritysten osaajatarpeiden ratkaisu, uudenlaisten yrityspalveluiden kehittäminen sekä alueen elinvoiman tukeminen ovat projektimme tavoitteita. Alueen yritysten kasvu ja kehittäminen mahdollistetaan hyvällä yhteistyöllä ja eri organisaatioiden parhaat palvelut yhdistämällä. Yhteistyön lisäksi tarvitaan konkreettisia pilotteja, joiden avulla nähdään mikä toimii ja mikä ei”, painottaa Pauliina Harrivaara Prizztechistä Talent Hub Roboticsin projektitiimistä.

Sataedu ja WinNova vahvistavat yrityslähtöistä projektia koulutus-, valmennus- ja kansainvälisyysosaamisellaan.

”Tuomme projektiin erityisosaamistamme yrityslähtöisillä koulutuksilla, kansainvälisten osaajien integrointia tukevilla palveluilla sekä uudistetuilla työelämäpalveluillamme”, kertoo Tiina Kallio WinNovasta.

”Sataedulla on monipuolista osaamista liittyen mm. työyhteisövalmennuksiin, joiden avulla tuetaan organisaation monimuotoisuuden lisäämistä. Valmennusten merkitys on keskeistä erityisesti silloin, kun yritys rekrytoi ensimmäistä kansainvälistä osaajaa”, vahvistaa Mari Ahvenjärvi Sataedusta. 

Talent Hub Robotics on osa valtakunnallista Talent Boost –kokonaisuutta, jolla tuetaan kansainvälisten osaajien ja kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelua, työllistymistä ja yrittäjyyttä. Näin tuetaan yritysten kasvua ja uudistumista. Projekti tekee tiivistä yhteistyötä mm. ELY-keskuksen, teknologia- ja teollisuusyritysten, kaupunkien elinvoimapalveluiden sekä Samkin ja yliopistokeskuksen kanssa. Talent Hub Robotics vastaa yritysten rekrytointitarpeisiin koko Satakunnan alueella. Kansainvälisessä yhteistyössä hyödynnetään Robocoast Digital Innovation Hubin verkostoja Euroopassa. Talent Boost -yhteys tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia kansainvälisiin rekrytointikampanjoihin, tukea kansainvälisen osaajan palkkaukseen sekä mm. näkyvyyttä Jobs in Finland –portaalissa.

Työllisyys-, yrittäjyys- ja osaaminen -yksikön päällikkö Maija Saari Satakunnan ELY-keskuksesta odottaa  Talent Hub Robotics –projektin kanssa tehtävän yhteistyön tuovan alueen yrityksille uusia ratkaisuja erityisesti kansainvälisten osaajien rekrytointiin. Esimerkiksi yhteishankintakoulutukset ovat yrityksille joustava koulutusmalli, joiden sisältöä voidaan räätälöidä yritystarpeiden mukaan. Mahdollisia pilotointikohteita ovat englanninkieliset koulutukset ja koodarikoulutukset. Tällaisilla palveluilla tuetaan samanaikaisesti sekä yritysten kehittymistä ja kasvua että kansainvälisten osaajien rekrytointia.

ELY-keskuksen rekrykoulutukset ja niiden räätälöitävyys ovat hyvä olemassa oleva koulutusmalli. Talent Hub Roboticsin projektitiimin Petri Tyrkkö näkee näissä yrityslähtöisissä koulutuksissa mahdollisuuksia myös mm. asentajille korkeakoulutettujen osaajien ohella. “Teknologiaosaamista ja sen päivitystä tarvitaan kaikilla koulutusasteilla. Koulutukset voidaan suunnitella ja toteuttaa osuvasti yrityksen osaajatarpeiden mukaisesti. Projektimme voisi olla mukana tuomassa uusia sisältöjä myös tähän”, Tyrkkö vahvistaa.  


Lisätietoa projektista Talent Hub Roboticsin projektitiimiltä
Pauliina Harrivaara, Robocoast / Prizztech, pauliina.harrivaara@prizz.fi
Mari Heinilä-Päivömaa, Prizztech, mari.heinila-paivomaa@prizz.fi
Tiina Kallio, WinNova, tiina.kallio@winnova.fi
Teijo Wahlman, WinNova, teijo.wahlman@winnova.fi
Mari Ahvenjärvi, Sataedu, mari.ahvenjarvi@sataedu.fi
Petri Tyrkkö, Sataedu, petri.tyrkko@sataedu.fi

Talent Hub Robotics – Satakunta Region Offers Robotics, AI and Automation Career Opportunities in Smart Factories –ESR hanke on Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittama. Hanketta toteuttavat Prizztech, Sataedu ja WinNova. 

Lue lisää projektista osoitteesta robocoast.eu/rekry