Teollisuusyritysten ja startupien yhteiskehittämismalli suunnitteilla


Teollisuusyritysten ja startupien yhteiskehittämisen mallia kehittävät Robocoast EDIH konsortio, Crazy Town ja Cimcorp yhdessä.

Robocoast ja Crazy Town ovat yhteistyössä kehittäneet teollisuus-startup yhteiskehittämisen mallia (Industry – Startup companies Co-Creation Model), jolla haetaan lisäarvoa teollisuusyritysten tuotekehitykseen ulkopuolisten tiimien avulla hyödyntäen startupien osaamista, käyttämällä työpajoissa palvelumuotoilun välineitä uusien ratkaisujen kehittämisessä sekä nopeita kokeiluja järjestämällä. Samalla kerätään kokemuksia ja toteutetaan tutkimusta yhteisöllisten työympäristöjen hyödyntämisestä, teollisuus-startup yhteiskehittämisen toteutuksesta ja uusien innovaatioiden syntymisestä.

Toni Pienonen, asiantuntija Crazy Townista odottaa yhteistyöltä matalan kynnyksen toimintamallia yhteiskehittämiseen, jossa Crazy Townin asiakkaat pääsevät osallistumaan innovaatiotoimintaan ja luomaan uusia arvoverkostoja Cimcorpin ja Robocoastin kanssa. Myös Cimcorpin projektipäällikkö Teemu Koskinen luottaa yritysten innovatiivisuuteen. “Uskon, että pienet yritykset ja startupit ovat joustavia kehittämään jo olemassa olevien toteutusten päälle uusia innovatiivisia toteutuksia Cimcorpin tarpeisiin. Katsotaan, minkälaisia tuloksia yhteistyömme tuo tullessaan”, toteaa Koskinen.

Cimcorp on lähtenyt ennakkoluulottomasti kehittämään uudenlaista mallia teollisuusyritysten ja startup yritysten tuotekehitystyön tarpeisiin. Etsinnässä on innovatiivisia ratkaisuja data-analytiikan (data-analytics), digitaalisten kaksosten (Digital Twin), suunnittelu automaation (Design Automation), lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden (Augmented Reality and Virtual Reality) ja tekoälyn (Artificical Intelligence AI) -teemoihin liittyen.
 

UUSIA TOIMINTATAPOJA JA YHTEISTÄ INNOVOINTIA

Yhteistyön tavoitteena on kehittää teollisuusyrityksen ja startupien yhteiskehittämisen mallia, joka tukee käyttäjälähtöistä avointa innovaatio-, yhteiskehittämisen- ja nopeiden kokeilujen kulttuureita samalla muodostaen näistä tietointensiiviselle työlle toimintatavat toimia verkostomaisessa yhteisössä. Tietointensiiviselle työlle tunnusomaiset toimintatavat verkostomaisessa työskentelyssä ovat tiedon vastaanottamiseen, käsittelyyn ja uuden tiedon tuottamiseen liittyvät työn vaatimukset, kuten koodaamisen taidot, luovuus ja erilaisten osaamisten yhdistäminen.

Tietointensiivisessä työssä osaamiseen panostaminen on investointi tulevaisuuteen. Kun kehitetään uutta teknologiaa yrityksen operatiivisiin toimintoihin, korostuu työntekijöiden, tiimien ja organisaatioiden osaaminen myös strategisella tasolla. Tämän vuoksi suuret teollisuusyritykset hakevat uusia ratkaisuja ulkopuolisista osaavista tiimeistä (startupeista) ja henkilöistä (talenteista), joilta löytyy osaamista, kykyä kehittää uusia radikaalejakin ratkaisuja sekä heittäytyä joustavasti nopeisiin kokeiluihin. Cimcorp hakee Crazy Townin jäsenenä tuotekehitystiimilleen uusia näkökulmia lisäämällä yhteiskehittämistä ja nopeita kokeiluja pienten yritysten ja startupien kanssa.

Jani Tuomola, laitekehityksen päällikkö (Head of Device Development) Cimcorpista odottaa Crazy Townin ja Robocoastin yhteistyöltä satunnaisia kohtaamisia yritysten kanssa, konkreettisia yhteiskehittämisen työpajoja ja kokeilujen toteutuksia. ”Samalla tässä kehitetään uudenlaista toimintamallia tuotekehitystiimiimme hyödyntämällä Crazy Townin tarjoamaa yhteisöllistä tilaa ja yhteiskehittämisen paikkoja”, Tuomola toteaa. Niinikään Cimcorpin projektipäällikkö Jyri Mänty näkee Robocoastin ja Crazy Townin yhteiskehittämisen mallin tuottavan uuden näkökulman teollisuusyrityksen perinteiseen tuotekehitykseen. ”Odotan innolla minkälaista yhteistyötä tulemme tämän kokeilun myötä löytämään ja minkälaisia kokeiluja pääsemme mahdollisesti toteuttamaan”, toteaa Mänty.

Robocoast EDIH konsortio näkee yhteiskehittämisen mallin tuottavan uuden palvelukonseptin, joka on monistettavissa teollisuusyritysten käyttöön sekä Suomessa että Euroopassa. “Yhteiskehittäminen toteutuu yhteistyössä Crazy Townin yhteisön ja innovatiivisten yritysten kanssa, missä tavoitteena on kehittää yhteistyössä Cimcorpin tuotekehitystiimin kanssa jopa radikaaleja innovaatiota ja kokeiluja datan analysointiin ja digitaalisten kaksosten toteutukseen tuotannon tehostamiseksi”, toteaa yhteisöpäällikkö Pirita Ihamäki Robocoastista.
 

TIESITKÖ TÄMÄN?

Robocoast EDIH konsortio pyrkii edistämään uuden teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa valmistavan vientiteollisuuden yrityksissä ja heidän alihankintaketjuissaan.

Crazy Town on yhteisöjen tuottaja ja tilojen luoja, joka tarjoaa yhteisön, missä voi kehittää omaa osaamistaan ja kasvattaa liiketoimintaa. Crazy Town yhteisö toimii tällä hetkellä Porissa, Jyväskylässä, Tampereella, Turussa, Helsingissä ja Hämeenlinnassa.

Cimcorp Group kuuluu japanilaiseen Murata Machinery (Muratec) -konserniin. Yhtiö on rengasteollisuuden automaatiojärjestelmien johtavia toimittajia koko maailmassa ja toimittaa myös elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan jakelun keräilyjärjestelmiä sekä postinlajittelun automaatiota yli 40 maahan. Ulvilassa pääkonttoria pitävä yhtiö on samalla myös yksi Satakunnan suurimpia softatataloja, jossa ohjelmisto-osaaminen ja robotiikka lyövät kättä päälle. Cimcorp on yksi Robocoastin veturiyrityksistä.

 

Lisätietoa:

Pirita Ihamäki FT, KTM, Yhteyspäällikkö
Robocoast EDIH konsortio
+358 40 164 6339
pirita.ihamaki@prizz.fi

Toni Pienonen, asiantuntija
Crazy Town
+358 40 073 7238
toni.pienonen@crazytown.fi

Jani Tuomola, Head of Device Development
Cimcorp
+358 50 520 6627
jani.tuomola@cimcorp.com jari.tuomola@cimcorp.com