Ulvilassa yrityksiä kuunnellaan


Ulvilassa on meneillään paljon uutta. Henkilöstössä on tapahtunut muutoksia ja uuden kaupunkistrategian laadinta on loppusuoralla. Strategian ohessa on työstetty myös elinvoimaohjelmaa.

Ulvilan uusi kuntayhteyshenkilö Essi Vanha-Viitakoski Prizztechistä, keväällä Ulvilan kaupungin hallintopäällikkönä aloittanut Kirsi Sainio-Lehtimäki ja Ulvilan kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka suunnittelevat uusia toimenpiteitä yritysten toimintaedellytysten kehittämiseksi.

Suuntaviivojen kiteytys on tärkeää, jotta kaikki tietävät mihin suuntaan laivaa ohjataan. Kuntalaisten ja yritysten mielipiteitä halutaan kuunnella. Syksyn aikana onkin muun muassa tehty useita yritysvierailuja.
– Haluamme tietää mitä yrityksille kuuluu. Olemme joutuneet kohtaamaan pandemian ja nyt Euroopassa käydään sotaa. Nämä haasteet ovat vaikuttaneet yrityksiin monella tavoin. Tavoitteenamme on selvittää, onko yrityksillä olemassa tarpeita, joissa kaupunki tai Prizztech voisi auttaa, kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka kertoo.

Yrityksiä aktivoidaan vuoropuheluun ja verkostoitumiseen myös erilaisten tapahtumien kautta. Merkittävässä roolissa onkin yhteistyö aktiivisen paikallisyhdistyksen, Ulvilan Yrittäjien kanssa. Yhdessä tapahtumien järjestäminen on paitsi hauskempaa, myös tehokkaampaa. Erilaisia yrityksille suunnattuja tilaisuuksia on syksyn aikana pidetty jo useita, ja lisää on tiedossa. Kannattaa siis seurata Ulvilan kaupungin, Ulvilan Yrittäjien ja Prizztech Oy:n sosiaalista mediaa ja ilmoittautua mukaan!

Ulvilan kuntayhteyshenkilönä toimii Prizztechin projektipäällikkö Essi Vanha-Viitakoski, puh. 044 710 5367,
essi.vanha-viitakoski@prizz.fi.