Logorivi Logorivi Logorivi

Uusi kiihdyttämöpalvelu vauhdittaa vihreän siirtymän ja digitalisaation investointeja


Uusi Business Porin investointikiihdyttämöpalvelu vauhdittaa yritysten digitalisaatiokehitystä sekä puhtaampiin energiaratkaisuihin ja tuotantoteknologioihin siirtymistä. Kiihdyttämön toiminnasta vastaa Prizztech Oy.

Investointikiihdyttämöpalvelu tarjoaa asiantuntija-apua investointipolkujen valmisteluun vihreän ja digitaalisen siirtymän teemoissa. Kiihdyttämön verkkosivut löytyvät osoitteesta https://investointikiihdyttamo.fi.

 

EU-rahoitusta tarjolla digivihreään kasvuun

 

Euroopan unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteet muokkaavat suomalaisten yritysten toimintaympäristöä tulevina vuosina. Hiilineutraaliuden saavuttamiseen tarvitaan investointeja puhtaisiin energiantuotantomuotoihin ja vähähiilisiin teknologioihin. Lisäksi on kehitettävä uusia kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja ja muutosta vauhdittavia innovaatioita.

 

– Taloutta elvytetään seuraavan parin vuoden aikana. Yrityksille suunnattua julkista rahoitusta ohjataan voimakkaasti vihreää siirtymää ja digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Haluamme varmistaa, että alueen yritykset ovat murroksen eturintamassa ja hyödyntävät tarjolle tulevia rahoitusmahdollisuuksia, joista kilpaillaan kansallisesti ja kansainvälisesti, kertovat yksikön päällikkö Jouko Hautamäki Porin kaupungilta ja projektipäällikkö Mikko Kotiranta Prizztech Oy:stä.

 

Asiantuntija-apua yrityksille investointien valmisteluun

 

Kiihdyttämö tarjoaa asiantuntija-apua investointien valmisteluun, yhteistyökumppaneiden löytämiseen ja soveltuvien julkisten rahoitusinstrumenttien kartoittamiseen. Tavoitteena on kiihdyttää yritysten digitalisaatiokehitystä, vähähiilisten ratkaisujen hyödyntämistä sekä kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa. Lisäksi edistetään innovaatioiden ja uusien teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä sekä tutkimus ja kehittämistoimintaan liittyvien yhteistyökumppanuuksien syntymistä.

 

– Maailma muuttuu vauhdilla, eikä vähiten COVID-19-pandemian vuoksi. Talouden elpymisvaiheessa keskiöön ovat nousseet investoinnit kestävään kasvuun ja digitalisaatioon. Lähes kaikki investointipäätökset tullaan tekemään ja arvioimaan Green Deal -lähtökohdista. On viisasta mahdollisimman pian suunnitella asiantuntijoiden kanssa, mitä vaihtoehtoja meidän yrityksellämme on ja millaisia resursointeja tämä voisi tarkoittaa. Nopeat syövät taas kerran hitaat, kertoo Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Nore.

 

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

 

Investointikiihdyttämö on tarkoitettu satakuntalaisille sekä alueelle sijoittumista harkitseville yrityksille, jotka suunnittelevat vähähiilisyyttä ja digitalisaatiota edistäviä investointihankkeita. Palvelu on yrityksille maksuton. Kiihdyttämöön pääsee mukaan ottamalla yhteyttä Prizztechiin tai jättämällä yhteydenottopyynnön kiihdyttämön verkkosivuilta.

 

Lisätietoja:

 

Mikko Kotiranta, projektipäällikkö, Prizztech Oy, puh. 044 710 5451, mikko.kotiranta@prizz.fi

 

 

Investointikiihdyttämö on valmisteltu Prizztechin ja Satakunnan kauppakamarin i9 – Nine Elements of Innovation -hankkeessa, jossa kehitetään satakuntalaista innovaatioympäristöä ja rakennetaan Satakuntaan innovaatiotoimintaa kiihdyttäviä verkostoja sekä toimintamalleja. Hanketta rahoittavat Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella sekä Porin, Ulvilan, Harjavallan ja Kokemäen kaupungit.