Uutta nostetta Eurajoen elinvoimaan!


Eurajoen kunta ja Prizztech Oy ovat solmineet 22.8.2023 yhteistyösopimuksen kunnan elinkeinoelämän tehostamiseksi. Sopimuksen myötä Eurajoki ostaa Prizztechiltä palveluja yrityksille ja kunnalle vuoden 2026 loppuun asti.

Palveluihin kuuluvat alkavien yrittäjien neuvonta, jota Prizztech tuottaa yhteistyössä Satakunnan Yrittäjien ja Satakunnan TE-toimiston kanssa, yrityspalvelut sekä kasvualojen, yritysverkostojen ja klustereiden kehittäminen, omistajanvaihdospalvelut, kuntamarkkinointi ja sijoittumispalvelut sekä yritysten muutostilanteiden hallinta. Lisäksi vuoden 2024 aikana TE-palvelut 2024 -uudistuksen myötä tuleviin tarpeisiin kartoitetaan yhteistyö erikseen.

Sopimuksen pääpainona 2023–2024 aikana päivitetään kunnan elinkeinostrategia laajalla osallistamiskokoonpanolla.  Uusien yritysalueiden kehittäminen ja Eurajoen kiertotalouspuiston suunnitelmat sekä niiden tuominen vahvasti esiin kuntamarkkinoinnissa ovat myös ajankohtaisia jo sopimuskauden alussa.  Eurajoki on jo nyt kansainvälisestikin tunnettu kunta ja sen houkuttelevuutta yritysten sijoittumisessa pyritään tuomaan esiin enenevässä määrin ja laajalle alueelle. Lisäksi olemassa olevien yritysten kasvua tuetaan kartoittamalla niiden tarpeita ja tarjoamalla niille työkaluja erilaisiin kasvutarpeisiin. Prizztechin hanketoimintaa aktivoidaan Eurajoen alueella erityisesti bio- ja kiertotaloussektorilla.

Jatkossa eurajokelaiset yritykset voivat ottaa maksutta suoraan yhteyttä Prizztechin yritysneuvojiin.  Lisäksi Eurajoelle on nimetty yhteyshenkilöksi Pirjo Taube, joka toimii Prizztechin edustajana ja tiiviissä yhteistyössä kunnan elinkeinotoimintaa edistävissä elimissä ja on käytettävissä kunnan elinkeinopalveluiden tukena.

Lisätiedot:

Pirjo Taube
projektipäällikkö, kuntayhteyshenkilö
Prizztech Oy
pirjo.taube@prizz.fi
puh. +358 (0)44 7105395

Vesa Lakaniemi
kunnanjohtaja
Eurajoen kunta
vesa.lakaniemi@eurajoki.fi
puh. +358 (0)44 431 2692