Yhteistyössä aloittavien yrittäjien tukena


Satakunnan Yrittäjät ry ja Prizztech Oy laajentavat yhteistyössä aloittavan yrittäjän neuvontapalvelujen konseptia ja tavoitteena on saada yhtenevät toimintamallit laajennettua koko Satakuntaan. Uuden toimintamallin myötä aloittavien yrittäjien osaaminen vahvistuu ja yrityksen toiminnalle rakennetaan vahvaa perustaa heti yritystoiminnan alkaessa.

-    Yrittäjien kuntabarometrissa (2020) aloittavan yrittäjän neuvontapalvelut koettiin tärkeimmäksi julkiseksi palveluksi. Tähän on Satakunnassa vastattava laadukkailla, kattavilla ja helposti saavutettavilla palveluilla, Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen avaa yhteistyössä tapahtuvan kehittämisen taustoja.

Prizztechillä on vahva kokemus ja monipuolinen osaaminen aloittavien yrittäjien neuvonnasta sopimuskunnissaan. Aloittavan yrittäjän neuvonta on osa yrittäjyyttä edistävää ja yrityksille suunnattuja elinkaaripalveluja.
-    Toimivat ja menestyvät yritykset ovat kunnille ja kaupungeille tärkeitä. Tässä ajassa, jota nyt elämme, vielä entistäkin tärkeämpiä. On toki oltava jo toimivien ja kasvua hakevien yritysten tukena, mutta erityisesti juuri nyt on tärkeää panostaa aloittavien yrittäjien neuvontaan, Prizztechin palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi valottaa palvelumallin tärkeyttä.

Kunnilta toivotaan vihreää valoa

Kun Satakuntaan saadaan yhtenevät ja konseptoidut aloittavan yrittäjän neuvontapalvelut, luo se pohjaa alueen elinvoimaiselle yrityskannalle. Tämä tarkoittaa tietenkin myös kuntien ja kaupunkien, mutta myös koko maakunnan houkuttelevuuden lisääntymistä.
-    Prizztech tuottaa palvelua jo Uusyrityskeskus Enterin konseptilla sopimuskunnissaan. Yhteistyömme yrittäjäjärjestön kanssa mahdollistaa sen, että osaamisemme ja kokemuksemme aloittavien yrittäjien neuvonnassa valjastetaan nyt koko maakunnan käyttöön, Jari-Pekka Niemi toteaa.

-    Yhtenevät palvelut tarkoittavat tietenkin myös maakuntamme kilpailukyvyn edistämistä. Elinkykyiset yritykset tuovat kunnille verotuloja, mutta ovat myös alueemme vetovoimatekijä. Nyt koronan keskellä onkin ajateltava koko maakuntamme parasta, luodaan yhdessä Satakunnasta yrittäjyysmaakuntien ykkönen, Markku Kivinen lisää.

Uudessa toimintamallissa Prizztech tuottaa edelleen palvelut nykyisille sopimuskumppaneille, ja muualle Satakuntaan palvelua tarjotaan Satakunnan Yrittäjien toimesta, pois lukien Rauma ja Kankaanpää, jotka tuottavat palvelut omana tuotantonaan. Keskustelut kuntien kanssa on jo aloitettu. Aloittavan yrittäjän neuvontapalvelu tulee toimimaan Uusyrityskeskus Enter Satakunta -konseptin alla. Tärkeänä kumppanina neuvontapalveluissa on myös Satakunnan TE-toimisto, joka tuottaa starttirahapalvelun ja järjestää yrittäjäkursseja.
 

Lisätietoja:

Jari-Pekka Niemi
Palvelujohtaja, Prizztech Oy
044 710 5350
jari-pekka.niemi@prizz.fi

Markku Kivinen
Toimitusjohtaja, Satakunnan Yrittäjät
050 377 8006
markku.kivinen@yrittajat.fi