Yksinyrittäjien tuki koronaviruksen aiheuttamiin haasteisiin


Tälle sivulle on koottu käytännön ohjeita yksinyrittäjän 2.000 euron koronatuen hakemiseksi. Tuki haetaan yrityksen kotikunnalta 30.9.2020 mennessä, sähköisesti tai paperilomakkeella, ko. kunnan ohjeiden mukaisesti.

Kuntakohtaiset ohjeet ja hakeminen

TARKISTA yrityksesi kotipaikka ensin www.ytj.fi >> Hae tuki YTJ:n mukaisesta kotikunnasta!

Käytännön ohjeita ja vinkkejä
 • Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä.
 • Hakemuksesi ei etene, jos liitteet ovat puutteellisia tai vääränlaisia. ️>> Lue ao. koronatuen ohjeet ja toimi niiden mukaan.
 • Jos selvityksissä tai liitteissä on puutteita, hakemusten esikäsittelijät ovat sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.
 • Lisäinfoa löytyy TEM:n sivuilta: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

Webinaarit:

Tuen saamisen ehdot (yrittäjän tukikelpoisuus):
 • Toimit yksin ja yritystoimintasi (tmi, ay, oy, avoin yhtiö) on ollut päätoimista ( = sinulla on YEL-vakuutus TAI ollut liikevaihtoa 12 kk aikana vähintään 20.000 euroa. Alkavalta/uudelta yrittäjältä muu selvitys)
 • Sinulla ei ole hakuhetkellä palkattua (tai lomautettuna olevaa) työvoimaa
 • Yritystoimintasi on ollut päätoimista ja kannattavaa ennen tuen hakemista (todennetaan vuoden 2019 tilinpäätöksestä tai yrityksen veroilmoituksesta 2019). Alkavalta/uudelta yrittäjältä muu selvitys.
 • Liikevaihtosi on laskenut koronan johdosta vähintään -30 % 16.3.2020 jälkeen.

Yrittäjän saama starttiraha, työttömyysetuus tai eläke eivät estä yksinyrittäjätuen saamista, mikäli muut tuen myöntämisen kriteerit täyttyvät.

Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen (>> Hae MMM-tukea >> www.ruokavirasto.fi/koronarahoitus sekä Kalatalous)

Jotta voit täyttää lomakkeen, mm. nämä tiedot tarvitaan:
 1. Mikä on yrityksesi kotikunta?
  >> Katso www.ytj.fi ja hae tuki siitä kotikunnasta (=kotipaikka), mikä on merkitty yrityksesi julkisiin tietoihin.
 2. Mikä on yrityksesi toimiala?
  >> Selviää helpoiten www.ytj.fi oman yrityksesi tiedoista
  >> Muista merkitä myös 5-numeroinen TOL-toimialakoodi. Esim. "Parturit ja kampaamot (96021)"
 3. Mikä on YEL-vakuutuksesi numero? Löytyy mm. edellisestä YEL-laskusta.
  >> Jos sinulla ei ole YEL-vakuutusta, tarvitaan lisäselvitys yritystoiminnan päätoimisuudesta (alkavalta/uudelta yrittäjältä kelpaa myös muu selvitys kuin 2019 tilinpäätös)
 4. Onko yritys saanut julkista yritystukea, jossa on ollut mukana ns. De minimis -tukea?
  >> Jos on, siitä on ilmoitettu saamassasi yritystukipäätöksessä (myöntäjinä esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot). Ko. tukea voidaan myöntää enintään 200 000 euroa kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa (maantiekuljetuksissa 100 000 euroa). Yrityksen tulee itse huolehtia, että eri päätöksillä myönnettyjen de minimis -tukien yhteenlaskettu määrä ei ylitä sallittua maksimäärää.
 5. Aiotko jatkaa yritystoimintaa ja mitä aiot tuella tehdä?
  >> Vapaamuotoinen selvitys
 6. Koronan vaikutus liiketoimintaasi.
HAKEMUKSEN LIITTEET
 1. Yrityksen ALLEKIRJOITETTU tilinpäätös 2019 (tai viimeisin tilinpäätös) TAI yrityksen veroilmoitus 2019 (tai viimeisin veroilmoitus). Veroilmoituksen saa itse tallennettua OmaVero-palvelussa pdf-tiedostoksi (www.vero.fi/omavero). Alkavalta/uudelta yrittäjältä muu selvitys.
 2. Jäljennökset sen todentamiseksi, miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020 (erityisesti 16.3. jälkeen). Esim. kirjanpidon tuloslaskelma, jossa on ERIKSEEN tammi-, helmi- ja maaliskuu, TAI myyntiraportit vastaavalta ajalta, TAI yrityksen pankkitiliotteet vastaavalta ajalta. Jos myyntitulot eivät ole vielä maaliskuussa laskeneet vähintään -30 %, tukihakemuksen liitteeksi tarvitaan myös selvitys huhtikuusta (tai siitä kuukaudesta lähtien, milloin tulot ovat koronapandemian johdosta laskeneet). Vertailu voidaan tehdä myös vuosivertailuna, esim. 03-04/2019 ja 03-04/2020.
  - Jos olet alkava yrittäjä, toimita arvio myyntituloista vuonna 2020, esim. yrityksen kannattavuuslaskelmat tai myyntibudjetti, jos sellaiset ovat olemassa (tai muu selvitys). Uusyrityskeskus Enteristä saat tarvittaessa apua tähän (laita sähköpostia enter@prizz.fi tai soita (02) 620 5300).
  - Hakemus voidaan jättää avoimeksi, kunnes tarvittavat selvitykset saadaan.
 3. Kannattavan toiminnan ja päätoimisuuden arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019 tai selvitys uuden yrityksen kannattavuudesta tulevaisuudessa.
 4. Verovelkatodistus (saa tallennettua OmaVero-palvelussa pdf-tiedostoksi >> www.vero.fi/omavero)
  >> OHJE: Kirjaudu palveluun > Omat veroasiat, valitse otsikon "Toiminnot" alta "Kaikki Toiminnot" > Todistukset > Verovelkatodistus ("Vain kerran > Lähetä") > Avaa verovelkatodistus > Todistus tulee näkyviin ja saat tallennettua sen omalle koneellesi pdf-muodossa.
 5. Jos sinulla/yrityksellä on verovelkaa, liitteenä pitää olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamisesta.

PS. Muista myös yrittäjän työttömyysturva ja tuki ravintoloille sekä muut koronatukimuodot yrityksille/yrittäjille tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille

Apua ja neuvoja saa: