Logistiikka


Satakuntaa halkovat valtatiet 2, 8, 11, 12 ja 23. Erinomaisia liikenneyhteyksiä täydentävät rautatie, lentokenttä ja kolme satamaa.

Satamat

Porin Satama koostuu 3:sta eri satamasta:
•    Tahkoluodon kemikaalisatama
•    Mäntyluodon satama
•    Tahkoluodon syväsatama

Tahkoluodon syväsataman väylä on 15,3 m (Suomen syvin), Tahkoluodon nestebulk-laiturin ja väylän syväys on 12 m. Mäntyluodon väylällä syväys on 12 m ja Mäntyluodon eri laitureilla 7,5 metristä 12 metriin.

Rautatie vie suoraan satamaan.

Satamaoperaattorit:
•    Olmar Pori Oy
•    Oy M. Rauanheimo Ab
•    Ahtauskone Oy
•    Aava Shipping Oy

Porin Satama, alueet ja infra

Rauman Satama

Väylän syvyys 7,5 m tai 12 m.

Rauman satamakäsikirja

  • Satamaoperaattoreita useita, ks Satamakäsikirja sivulta 138 alkaen. Operaattoreista suurin on Euroports Rauma Oy.
  • Raidemahdollisuus olemassa, raiteet merkitty karttaan.
Eurajoen satama