ESR Vipuvoimaa Ely

Tekoälyt työkalut - AI Roundtable


Hankkeessa Tekoälyt työkalut pilotoidaan uutta AI Roundtable -toimintamallia korkea-koulujen, AI-asiantuntijoiden ja muiden toimialojen yhteiskehittämisen alustaksi. AI Roundtable -toimintamallin tavoitteena on tehdä tekoäly ja suurteho-laskenta tutuksi sekä tuoda parhaita AI:n käytäntöjä eri alojen hyödynnettäväksi. 

Projektin aikana syntyviin AI Roundtable -yhteiskehittämisfoorumeihin voivat osallistua kaikki tekoälystä, suurteholaskennasta ja uusista teknologiaratkaisuista kiinnostuneet. Hanke tarjoaa ennakoivaa ja reaktiivista jatkuvan oppimisen yhteistyömallia, joka mahdollistaa alueen toimijoille oman teknologiaosaamisensa kehittämisen, tietotaidon ylläpitämisen sekä yritysten ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksien lisäämisen. Tekoälyn ja suurteholaskennan onnistuneet käyttöönotot ja soveltaminen tukevat yritysten tuottavuuden parantamista, henkilöstön osaamisen kehittymistä ja yleisesti työpaikkojen säilymistä Satakunnassa.

  • Toteutusaika
    1.7.2021 - 30.6.2022 
  • Rahoitus
    Keski-Suomen ELY-Keskus rahoittaa ESR-rahoituksella.

Lisätietoa:  
Pirita Ihamäki FT, KTM
Projektipäällikkö
Robocoast/Prizztech
+358 40 164 6339
pirita.ihamaki@prizz.fi