Digiyritysneuvonta-logot

Digiyritysneuvonta


Digitalisaatio-, data- ja tekoälyneuvonnalla nykyisen ja tulevan pk-kentän digikyvykkyys kuntoon

Digiyritysneuvonta-hanke kehittää sekä pk-yritysten digikyvykkyyttä että yritysneuvojien valmiuksia neuvoa yrityksiä niiden digikehitysmatkalla. Hankkeessa tuotetaan valtakunnallinen neuvontamalli, jonka myötä yritysten mahdollisuudet saada omien tarpeidensa mukaista digineuvontaa paranevat valtakunnallisesti merkittävästi.  Yritysneuvojat tarvitsevat lisää osaamista digitalisaatiosta ja digitaalisista liiketoimintamalleista, jotta he voivat tukea yrityksiä digityökalujen käytössä ja digitaalisten liiketoimintaprosessien rakentamisessa. Neuvojilla täytyy olla valmius neuvoa yrityksiä hyödyntämään uusia teknologioita riippumatta yrityksen tilanteesta – tarvitsi yritys apua sitten liiketoiminnan suunnittelun tai kasvun, toiminnan kehittämisen tai sukupolvenvaihdoksen vaiheissa.  

Hankkeessa luodaan Digineuvojan työkalupakki, johon kerätään parhaita yritysten digitalisaatiota ja teknologioiden hyödyntämistä tukevia työkaluja ja menetelmiä. Digineuvojan työkalupakkia pilotoidaan hankkeen aikana yritysneuvojaverkoston ja 150 yrityksen kanssa. Pilotoinnilla sekä autetaan laajaa yritysjoukkoa eteenpäin heidän digipolullaan että varmistetaan neuvontamallin sopivuus eri toimialoille ja erilaisten yritysten tarpeisiin. Hankkeen ansiosta suomalaisten yritysten mahdollisuudet saada omien tarpeidensa mukaista digineuvontaa paranevat merkittävästi. 

Hankkeen kehitystyön pohjalta kootaan opas digi-, data- ja tekoälyneuvontaan. Opas ja digikyvykkyyden kehittämisen työkalupakki tulevat olemaan Suomen kaikkien yritysneuvontaorganisaatioiden ja digikyvykkyyttään kehittävien yritysten hyödynnettävissä myös hankkeen jälkeen.  

Lisätiedot

Prizztech Oy
Kati Kiljunen
projektipäällikkö
kati.kiljunen@prizz.fi
044 710 5373