Reboot Robocoast Prizztech Euraapan Unionin osarahoittama Pori Satakuntaliitto Satakunnan kauppakamari

Reboot Satakunta


Digitaalisten ratkaisujen onnistunut käyttöönotto tuottaa yrityksille selkeää kilpailuetua.  Monella kansainvälisesti kilpailulla toimialalla on käynnissä kilpajuoksu vastuullisen tehokkuuden kasvattamiseksi, minkä uudet digitaaliset ratkaisut parhaimmillaan mahdollistavat. Pärjätäkseen tässä kilpailussa erityisesti pk-yritykset tarvitsevat uusia toimintamalleja, yhteistyötä ja alustoja, jotka tuottavat tietotaitoa ja asiantuntemusta uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottamiseksi. 

ReBoot Satakunta -hankkeen tavoitteena on suunnitella ja pilotoida uusi ReBoot -toimintamalli, jossa Robocoast EDIH ja Satakunnan kauppakamari toimivat alueellisesti yhteistyössä. Hanke tähtää yritysten osaamisen ja keskinäisen vuorovaikutuksen lisäämiseen, kun halutaan selvittää, miten tulisi arvioida digitaalisten ratkaisujen tarjoamat liiketaloudelliset hyödyt ja miten valittujen ratkaisujen käyttöönottoprojektit saadaan vietyä onnistuneesti läpi.

Hankkeen ensimmäisenä tuloksena on kolme digitaalisen ratkaisun käyttöönottokokeilua, joista jokaisesta laaditaan julkinen Oppimiscase -dokumentaatio, missä kuvataan kuinka onnistunut digitaalisen ratkaisun käyttöönottoprojekti kannattaa viedä läpi, mitä pitää ottaa huomioon ja mitä asioita tulisi jatkossa ehkä välttää. Hankkeen toisena tuloksena on ReBoot toimintamalli, jota on mahdollista hyödyntää Robocoast EDIH palveluissa.

Hankkeen tavoitteet
ReBoot Satakunta -hanke tähtää käytännönläheisen osaamisen ja yritysten välisen yhteisöllisen vuorovaikutuksen lisäämiseen siinä, miten arvioidaan digitaalisten ratkaisujen (robotiikka, automaatio, tekoäly, IoT, kyberturvallisuus ja muut ICT ratkaisut) tarjoamat liiketaloudelliset hyödyt ja miten valittujen ratkaisujen käyttöönottoprojektit viedään onnistuneesti läpi. Hankkeen ytimenä ovat avoimet Bestpractice-periaatteella toteutetut oppimistapaukset (CoLearning), joissa testataan ja tutkitaan kolmen mahdollisimman erityyppisen digitaalisen ratkaisun käyttöönottoa. Toteutukset dokumentoidaan niin, että yrityksillä on mahdollisuus oppia jokaisesta tapauksesta, miten onnistunut digitaalisen ratkaisun käyttöönotto projekti kannattaa viedä läpi ja mitä pitää ottaa huomioon sekä mitä asioita tulisi jatkossa välttää.

Hanketta rahoittavat Euroopan unioni (60%) ja Porin kaupunki (40%). Hankkeen toteutusaika on 1.5.2023 – 31.10.2024.

Lisätietoja
Kati Kiljunen
044 710 5375
kati.kiljunen@prizz.fi