Euraapan Unionin osarahoittama Robocoast EDIH Prizztech

Robocoast EDIH


Robocoast EDIH on Euroopan Komission ja Business Finlandin rahoittama hanke. Hankekonsortioon kuuluu 15 suomalaista korkeakoulua, tutkimuslaitoksia, ekosysteemitoimijoita ja yrityskehitysorganisaatioita. Hankkeen tavoitteena on tarjota yrityksille palveluja, osaamista ja TKI-ympäristöjä liiketoimintojen modernisointiin, digitaalisuuteen liittyvän osaamisen kasvattamiseen, rahoituksen hakemiseen ja strategisten kumppanuuksien rakentamiseen. Prizztech toimii hankkeen koordinaattorina.

Hankkeen toteutusaika: 1.10.2022 – 30.9.2025

Lisätietoja: www.robocoast.eu

Robocoast EDIH -konsortio


• Prizztech Oy

• Business Turku

• Satakunnan ammattikorkeakoulu

• Tampereen yliopisto, Porin yksikkö

• Vaasan ammattikorkeakoulu

• Yrkeshögskolan Novia

• Vaasan yliopisto

• Centria-ammattikorkeakoulu

• Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yksikkö

• Jyväskylän yliopisto

•  Oulun ammattikorkeakoulu

• Lapin ammattikorkeakoulu

• Jyväskylän ammattikorkeakoulu

• Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

• Turun ammattikorkeakoulu

• Turun yliopisto

• Åbo Akademi

• DIMECC

• Tieke

• EIT Digital

• Crazy Town Oy

• CSC