Traficom Next Gen EU

Robocoast Electric Heavy Vehicles


ReHV-hankkeen tavoitteena on rakentaa kolmen yritystarvelähtöisen kehittämispilotin kautta aktiivinen korkeakoulujen muodostama sähköisen raskaan kaluston kehittämiseen keskittyvä innovaatioklusteri, jolla on kyvykkyyttä valmistella ja toteuttaa yhteistyössä vaativia teemaan liittyviä kansainvälistä kehittämishankkeita.

Hankkeessa toteutettavat kehittämispilotit jakautuvat itsenäisiin osatoteutuksiin:

  1. Konvertointimenetelmän kehittäminen ja testaaminen, jolla nykyiset dieselkäyttöiset linja- ja kuorma-autot voidaan kustannustehokkaasti konvertoida sähkökäyttöisiksi.
  2. Esiselvityksen toteuttaminen, miten raskaan kaluston akut olisivat moduloitavissa niin, että tyhjenneet akut voidaan lataamisen sijaan vaihtaa valmiiksi ladattuihin akkuihin huoltoasemilla automerkistä riippumatta. Esiselvitykseen keskeisesti liittyy erityiskysymykset akkujen koon, muodon, sijoittelun ja liitosten EU-standardoinnista.
  3. Simulointiympäristön kehittäminen sähköiselle raskaalle kalustolle, mihin on mallinnettu arktisten olosuhteiden vaikutukset mm. energiankulutukseen.  

LISÄTIETOJA
Kai Salmela
kai.salmela@prizz.fi
robocoast.eu