Ympäristöministeriö

BioP-Rec


Fosforin talteenotto ja hyödynnettävyys BioP-jätevesiprosessista

Hankkeessa kehitetään kokeellisesti uusi menetelmä fosforin talteenottoon jätevesistä. Liukoinen fosfori saostetaan biologisen fosforin talteenoton (BioP) jätevedenprosessissa struviitiksi, joka on kasveille käyttökelpoinen fosfori- typpi- ja magnesiumpitoinen lannoitetuote.  Hankkeessa selvitetään myös uusien saostuskemikaalien ja  biopohjaisten polymeerien käyttöä. 

Tulosten ja viestinnän avulla pyritään kehittämään BioP-prosessia sekä struviitin valmistusta ja edistämään niiden käyttöönottoa jätevesilaitoksilla. Hanke edistää fosforin kierrätettävyyttä jätevesistä kasvien käyttöön sekä parantaa nykyisten saostuskemikaalien huoltovarmuutta.

Hanke on ympäristöministeriön RaKi-hanke ja se toteutetaan yhteistyössä maakunnan jätevesilaitosten, biokaasulaitosten sekä muiden kemian ja biokemian yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa.  

Hankkeen kesto: 1.9.2022 – 31.12.2024

Hankkeessa järjestettiin webinaari "Kohti kestävämpiä ratkaisuja jätevesien käsittelyssä" 28.9.2023. Webinaarin ohjelman ja sisällön näet tästä.

Hankkeen ajankohtaisia uutisia struviitin kiteytyksestä Huittisten Puhdistamolla.