Ympäristöministeriö

BioP-Rec


Lannoitetta Huittisten jätevedestä

Ympäristöministeriön rahoittamassa Prizztechin, Huittisten Puhdistamon ja Berner Chemicalsin BioP-Rec-hankkeessa on hankittu pilot-mittakaavan struviitin kiteytyslaitteisto Huittisten Puhdistamolle. Se toimii panostyyppisesti ja voi käsitellä kerrallaan 1000 L struviitin kiteytykseen sopivaa nestejaetta. Sopivia nestejakeita ovat riittävästi liukoista fosforia sisältävät nestejakeet (yli 70 mg/l). Laitteistolla on kokeiltu Huittisten Puhdistamon biologisen fosforinpoiston palautuslietettä ja saatu kiteytettyä pieniä määriä struviittia. Struviitti on oikein mainio lannoite, koska sen sisältämät ravinteet vapautuvat maaperässä hitaasti kasveille sopivalla tavalla. Laitteisto koostuu vanhennussäiliöstä, IBC-kontista, hiekkasuodattimesta ja kiteyttimestä. Vanhennussäiliössä jätevesilietettä vanhennetaan fosforin vapauttamiseksi mikrobeista takaisin nestejakeeseen. IBC-kontissa voi lisätä polymeeriä ja laskeuttaa lietteen ja saada nestejakeen erilleen. Hiekkasuodatin puhdistaa vielä nestejaetta entisestään. Kiteyttimessä struviitti kiteytyy lisäaineiden, mm. Berner Chemicalsin magnesiumtuotteiden, ja sekoituksen vaikutuksesta.

Struviitin kiteytyslaitteisto: vasemmalla takana vanhennussäiliö, vasemmalla edessä IBC-kontti, oikealla edessä hiekkasuodatin ja oikealla takana kiteytin.

Huittisten Puhdistamon toimitusjohtaja Anna Halinen kertoo: ”Hanke on tärkeä Huittisten Puhdistamolle ravinteiden kierrättämisen edistämisen ja kemikaalien huoltovarmuuden kannalta. Pienellä puhdistamolla ei yleensä ole yksin mahdollisuuksia tällaisiin hankkeisiin, siksi yhteistyö yritysten ja Prizztechin kanssa on oleellinen osa asioiden edistämistä.”

Kuivattua struviittia.