Euraapan Unionin osarahoittama Satakuntaliitto Samk Prizztech Pyhäjärvi-instituutti Satafood

Satakunnan biotalouden vahvistaminen ja varmistaminen – BIOVAHVA


Hankkeen tavoitteena on korvata turvetuotannon vähentymisestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä kehittämällä ja tehostamalla satakuntalaisen biotalouden ja ruokaketjun toimintaa parantaen siten sen taloudellisia toimintaedellytyksiä. Hankkeessa tavoitellaan energia- ja materiaalihävikin pienentämistä, uusiutuvan energian ja hukkalämmön käytön lisäämistä sekä kiertotalousekosysteemien ja uuden liiketoiminnan synnyttämistä biotalouden ja elintarviketuotannon alalle.

Hankkeella pyritään vaikuttamaan kasvihuonetuotannon lisääntymiseen, ravinteiden käytön tehostumiseen sekä biotalouden kiertotalousratkaisujen käyttöönottoon. Hankkeessa luodaan myös Satakunnan biotalouden TKI-toiminnalle operatiivinen yhteistyöfoorumi, missä alan tutkimusorganisaatiot ja teollisuuden edustajat yhdessä määrittelevät suuntaviivoja satakuntalaisen elintarviketuotannon, biotalouden ja ruokaketjun kehittämiselle.

Hanke on osa SAMKin koordinoimaa hankekokonaisuutta, jossa mukana ovat myös Pyhäjärvi-instituutti ja Satafood Kehittämisyhdistys. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2024-30.6.2026.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Lisätietoja:
Minna Haavisto
044 710 5363
minna.haavisto@prizz.fi