Global Eco


Kiertotaloutta, ekoinnovaatiota ja kestävää kehitystä maaseudulle 

Global Eco on kansainvälinen Leader-yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on monistaa bio- ja kiertotalouteen liittyviä hyviä käytäntöjä hankkeeseen osallistuvien partnerien välillä sekä edistää kestävän liiketoiminnan syntyä maaseutualueilla. 

Hanke painottuu erityisesti toimijoiden – ruohonjuuritasolta kuntapäättäjiin – aktivointiin, osallistamiseen ja oman toiminnan kehittämiseen. Konkreettisten malliesimerkkien kautta tuodaan esille uusia mahdollisuuksia maaseudun elinkeinotoiminnan kehittämiseen painottuen erityisesti kestävään kehitykseen. Hankkeen aikana välitetään tietoa maakunta- ja kuntapäättäjille ja edistetään toimijoiden välistä yhteistyötä järjestämällä toimijoiden välisiä tapaamisia ja yhteisiä tapahtumia.

 • Toteutusaika
  1.2.2018 – 31.12.2021
   
 • Yhteistyökumppanit
  Kansainvälisen yhteistyön koordinaattorina toimii Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry. Hankkeen partnerit edustavat Italian, Latvian, Portugalin ja Viron Leader-toimintaryhmiä. 
   
 • Rahoittajat
  Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuki hankkeelle on 90 % ja Porin kaupungin 10 %.

Lisätietoja
Sami Leppimäki
sami.leppimaki@prizz.fi


Le due Torri (Italia) maatilan pitäjä Fabio Ciri on erikoistunut biodynaamiseen maanviljelykseen. 
Le due Torri (Italia) maatilan pitäjä Fabio Ciri on erikoistunut biodynaamiseen maanviljelykseen.
 
Vecsiljani lypsykarjatila (Latvia) on ratkaisut monia maatilan ongelmia biokaasujärjestelmän avulla. Karjalanta ja tilan yhteydessä sijaitsevan Ieva´s cheese - juustolan jätevesi hyödynnetään tilalla toimivalla biokaasulaitoksella, mikä vähentää huomattavasti hiilidioksidi- ja ammoniakkipäästöjä. Biokaasulaitoksen nestemäistä mädätettä käytetään lannoitukseen ja kuivaa jaetta karjatilan kuivikkeena. Biokaasusta tuotetaan jatkuvaa lämpötehoa 1 MW ja sähkötehoa 980 kW, josta oman tilan käyttöön menee 120 kW ja loput myydään sähköverkkoon.

 

Orgaanisella viinitilalla Di Filippo (Italia) hyödynnetään kanoja ja hanhia rikkaruohojen kitkemiseen ja lannoitukseen. 
 
Kadarbiku farm (Viro) valmistaa luomutuotteita oman maan sadosta (mm. porkkanamehut ja smoothiet), joita myydään Suomessakin. 

Hankkeen materiaalit

Tiedostonimi ja julkaisuvuosi

Verkkojulkaisu

Tiedosto

Global Eco - Best Practices |    Prizztech 2022

Bioregion brändäys |    Prizztech 2020

Tuhkat metsätaloudessa |    Ecolan Oy Jenni Nurmi Kiertotaloudella parempaa huomista -seminaari 12022020

Maatalousmuovien kierrätys |    ReRoute Oy Jenni Nurmi Kiertotaloudella parempaa huomista -seminaari 12022020