Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla - osaamisen kehittämisen pilotointi
Prizztech Oy on osatoteuttajana Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla – osaamisen kehittämisen pilotointi –hankkeessa. Tavoitteena on tukea yritysten osaamisen uudistumista kohti kestävää kehitystä, resurssitehokkuutta, vähähiilisyyttä ja kiertotalousmallin mukaista toimintaa. 

Yritysten kannalta kestävän kehityksen mukainen toiminta on tehokas keino hallita riskejä, lisätä työhyvinvointia ja työturvallisuutta, alentaa kustannuksia ja kasvattaa tuottoja. Kestävä kehitys on myös imagovaltti ja tuo kilpailuetua silloin, kun yritys tarjoaa enemmän kuin kilpailijat. Erityisesti kansainvälisellä tasolla kestävän kehityksen luoma positiivinen imago voi avata ovia uusille markkinoille ja kiinnostaa sijoittajia.

Hankkeen tuloksena Prizztech Oy on tuottanut digitaalisen kartoituspalvelun, jonka avulla yritysten on helppo luoda yleiskuva omasta kestävän kehityksen toiminnastaan ja tunnistaa liiketoimintansa kannalta merkittävimmät kehittämiskohteet. Kartoituspalvelu auttaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa yhä vastuullisempaan ja kestävämpään suuntaan. Palvelu julkaistaan syyskuussa 2020.

Tampereen yliopisto on vastannut hankkeessa toteutetusta yrityslähtöisestä koulutuspilotista, jonka teemoina ovat olleet kestävä kehitys, riskienhallinta ja kiertotalous. Koulutussisältö on julkinen ja osapuolet voivat hyödyntää ja kehittää sitä edelleen omien tarpeidensa mukaisesti. Lisätietoa koulutuspilotista: https://projects.tuni.fi/kekeos Lisäksi kestävän kehityksen koulutussisältöjä on pilotoitu Länsirannikon koulutus Oy WinNovan järjestämässä ammatillisessa opetuksessa.

  • Toteutusaika
    1.8.2017 – 30.9.2020
  • Yhteistyökumppanit
    Tampereen yliopisto ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
  • Rahoittajat
    Keski-Suomen ELY-keskus (ESR) ja Porin kaupunki 

Lisätietoja
Tuula Raukola
044 710 5394
tuula.raukola@prizz.fi


ESR Vipuvoimaa Ely Pori