Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla - osaamisen kehittämisen pilotointi
Prizztech Oy on osatoteuttajana Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla – osaamisen kehittämisen pilotointi –hankkeessa. Tavoitteena on tukea yritysten osaamisen uudistumista kohti kestävää kehitystä, resurssitehokkuutta, vähähiilisyyttä ja kiertotalousmallin mukaista toimintaa. 

Yritysten kannalta kestävän kehityksen mukainen toiminta on tehokas keino hallita riskejä, lisätä työhyvinvointia ja työturvallisuutta, alentaa kustannuksia ja kasvattaa tuottoja. Kestävä kehitys on myös imagovaltti ja tuo kilpailuetua silloin, kun yritys tarjoaa enemmän kuin kilpailijat. Erityisesti kansainvälisellä tasolla kestävän kehityksen luoma positiivinen imago voi avata ovia uusille markkinoille ja kiinnostaa sijoittajia.

Tampereen yliopisto on vastannut hankkeessa toteutetusta koulutuspilotista, jonka teemoina ovat olleet kestävä kehitys, riskienhallinta ja kiertotalous. Lisätietoa koulutuspilotista: https://projects.tuni.fi/kekeos Lisäksi kestävän kehityksen koulutussisältöjä on pilotoitu Länsirannikon koulutus Oy WinNovan järjestämässä ammatillisessa opetuksessa.

  • Toteutusaika
    1.8.2017 – 31.7.2020
  • Yhteistyökumppanit
    Tampereen yliopisto ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
  • Rahoittajat
    Keski-Suomen ELY-keskus (ESR) ja Porin kaupunki 

Lisätietoja
Tuula Raukola
044 710 5394
tuula.raukola@prizz.fi


ESR Vipuvoimaa Ely Pori

Kestävän kehityksen kartoituspalvelu


Hankkeen tuloksena Prizztech Oy on tuottanut digitaalisen palvelun, jonka avulla yritysten on helppo luoda yleiskuva omasta kestävän kehityksen toiminnastaan ja tunnistaa liiketoimintansa kannalta merkittävimmät kehittämiskohteet. Palvelun ensimmäinen versio keskittyy ekologiseen kestävyyteen eli energiaan, veteen, materiaaleihin, jätteisiin ja päästöihin sekä tuotteiden elinkaareen ja logistiikkaan. Keski-Suomen ELY on myöntänyt hankkeelle ESR-jatkorahoitusta, joka mahdollistaa palvelun laajentamisen taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. 

Kestävän kehityksen kartoituspalvelun voi ottaa 30 vuorokauden ajaksi maksutta käyttöön täältä: https://granite.fi/HSEQ