ESR Vipuvoimaa Ely Pori

Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla - osaamisen kehittämisen pilotointi


Prizztech Oy on toiminut osatoteuttajana ESR-rahoitteisessa hankkeessa "Kestävä kehitys mikro- ja pk-sektorilla – osaamisen kehittämisen pilotointi", joka on toteutettu vuosina 2017 – 2020. Hankkeen tavoitteena on yritysten osaamisen uudistumisen tukeminen kohti kestävää kehitystä, resurssitehokkuutta, vähähiilisyyttä ja kiertotalousmallin mukaista toimintaa.

Hankkeen tuloksena Prizztech Oy on tuottanut kestävän kehityksen digitaalisen kartoituspalvelun. Kehitystyön pohjana ja palvelun sisällön toimivuuden arvioinnissa on tukeuduttu lukuisiin kestävää kehitystä ja yritysvastuuta koskeviin aineistoihin sekä Suomen lainsäädäntöön. Palvelun sisältöä ja toimivuutta on testattu useissa satakuntalaisissa yrityksissä ja sen kehitystyössä on tehty laajaa yhteistyötä erityisesti koulutusorganisaatioiden kanssa.

Digitaalinen kestävän kehityksen kartoituspalvelu on helppokäyttöinen johdon työkalu. Sen tavoitteena on herätellä mikro- ja pk-yrityksiä huomaamaan kestävän kehityksen merkitys omassa toiminnassa ja auttaa toiminnan kehittämisessä vastuullisempaan ja kestävämpään suuntaan. Vastuullisesti ja kestävästi toimiva yritys kykenee ennakoimaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, jolloin se on oman alansa suunnannäyttäjänä askeleen edellä kilpailijoitaan. Pienillä yrityksillä ei kuitenkaan aina ole aikaa eikä osaamista kestävän kehityksen hallintaan, vaikka se koetaankin tärkeäksi. Palvelu vastaa tähän haasteeseen.

Palvelun sisältöosuus on koottu kirjalliseen muotoon, joka on luettavissa ja ladattavissa täältä. Digitaalinen palvelu on saatavilla Granite Partners Oy:ltä: www.granite.fi/hseq

Tampereen yliopisto on toiminut hankkeen koordinaattorina ja vastannut hankkeessa toteutetusta yrityslähtöisestä koulutuspilotista, jonka teemoina ovat olleet kestävä kehitys, riskienhallinta ja kiertotalous. Koulutussisältö on julkinen ja osapuolet voivat hyödyntää ja kehittää sitä edelleen omien tarpeidensa mukaisesti. Lisätietoa koulutuspilotista: https://projects.tuni.fi/kekeos

  • Toteutusaika
    1.8.2017 – 30.9.2020
  • Yhteistyökumppanit
    Tampereen yliopisto ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
  • Rahoittajat
    Keski-Suomen ELY-keskus (ESR) ja Porin kaupunki 

 

Materiaalit

Tiedostonimi ja julkaisuvuosi

Verkkojulkaisu

Tiedosto

Kestävän kehityksen kartoituspalvelu - palvelun sisällön kuvaus |    Prizztech 2020

WP1 esittely, Tuula Raukola |    Esitys webinaarissa 15.9.2020