Interreg Co-funded Kismet Satakuntaliitto

KISMET


KISMET– Sustainable Food Environments -hankkeen teemoina ovat bio- ja kiertotalous, kestävä paikallinen elintarviketuotanto ja innovaatiotoiminta. Tavoitteena on kehittää paikallistason kestävää elintarviketuotantoa, jossa hyödynnetään entistä enemmän kiertotaloutta. Hankkeessa on mukana 13 Itämeren alueen partneria, jotka muodostavat 8 paikallista innovaatiokeskittymää (Local Innovation Partnerships). Satakuntaan muodostuu yksi hankkeen paikallisista innovaatiokeskittymistä, jossa eri toimijat pilotoivat yhteistyössä uusia kestävän ruoantuotannon ratkaisuja.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2023-31.12.2025 ja kokonaisbudjetti: 3,6 miljoonaa euroa. Prizztechin budjetti on 291 488 euroa. Hankkeen rahoitus tulee Euroopan Unioinin Baltic Sea Region -ohjelmasta (80%) ja hanketoteuttajien omarahoituksesta (20%).

Hankkeen partnerit ovat Hampurin kaupunki (DE, pääpartneri), Steinbeis Transfer GmbH (DE), Södertäljen kunta (SE), Foodworks Association (DE), Vidzemen aluehallinto (LV), Vejlen kunta (SE), Stiftelsen Beras International (SE), Tartu BT Park OÜ (EE), ScanBalt MTÜ (EE), Public Institution , Lithuanian Innovation Centre (LT), Food Innovation Center (DK), Prizztech (FI), XAMK (FI). Satakuntaliitto on mukana KISMET-hankkeessa associated partner –roolissa.     

Hankkeen verkkosivusto: https://interreg-baltic.eu/project/kismet/

Lisätietoja
Sami Leppimäki
sami.leppimaki@prizz.fi