maaseuturahasto

Vihreää kasvua mikro- ja pienyrityksille


Vihreää kasvua mikro- ja pienyrityksille -hankkeessa jalkautetaan konkreettista tietoa ydinmaaseudun ja harvaanasutun maaseudun yrityksille siitä, mitä vihreä siirtymä tarkoittaa, ja miten yritykset voisivat ottaa ensimmäiset askeleet kehittääkseen omaa toimintaansa. Lisäksi yrityksille kerrotaan tulevista ja toimintaan mahdollisesti vaikuttavista lainsäädännön muutoksista, kuten esimerkiksi energiavaihtoehtojen kaventumisesta siirryttäessä pois fossiilisista energialähteistä, jotta niihin pystyttäisiin reagoimaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Hankkeessa käsitellään kolmea eri aihepiiriä:
•    Energiasiirtymä ja energiatehokkuus
•    Kiertotalous, sivuvirrat ja materiaalitehokkuus
•    Hiilikädenjälki

Hanke koostuu seminaarista sekä yrityskohtaisista tapaamisista. 30.8.2022 Kokemäellä pidetyssä seminaarissa esiteltiin vihreän siirtymän periaatteita sekä esimerkkejä vihreän siirtymän toteutuksista. Tapaamisissa käydään yritysten kanssa yhdessä läpi tarkistuslistaa, jonka avulla ne voivat tunnistaa omassa toiminnassaan tarvittavat kehityskohteet. Lisäksi määritetään toimenpide-ehdotukset havaittuihin kehityskohteisiin.  

  • Toteutusaika
    1.4.2022 – 31.12.2023
  • Rahoittaja
    Maaseuturahasto

Lisätietoja hankkeesta ja ilmoittautuminen yrityskohtaisiin käynteihin:

Marjut Vähänen
050 305 6975
marjut.vahanen@prizz.fi