Hukkalämmöstä hyötyenergiaa
Hukkalämmöstä hyötyenergiaa -hankkeen tavoitteena on selvittää Porin seutukunnassa syntyvät isoimmat hukkalämmön lähteet ja niissä tuotetun hukkalämmön kokonaismäärä ja lämpöarvo. Lisäksi hankkeen aikana kartoitetaan potentiaalisia hukkalämmön hyötykäyttäjiä ja parhaita teknologioita, menetelmiä ja malliratkaisuja hukkalämmön talteenottoon ja hyödyntämiseen sekä mallinnetaan ja pilotoidaan niitä Porin seudun teollisuusympäristöissä. Tuotetun tiedon pohjalta luodaan hukkalämmön alueellinen tiekartta vuoteen 2030.

  • Toteutusaika
    1.8.2019 – 31.7.2022
     
  • Rahoittaja
    Satakuntaliitto (EAKR) ja Porin kaupunki

Lisätietoja
Tuula Raukola
044 710 5394
tuula.raukola@prizz.fi


EAKR Vipuvoimaa Satakuntaliitto Pori