EAKR Vipuvoimaa Satakuntaliitto

Hukkalämmöstä hyötyenergiaa
Hukkalämmöstä hyötyenergiaa -hankkeen tavoitteena on selvittää Porin seutukunnassa syntyvät isoimmat hukkalämmön lähteet ja niissä tuotetun hukkalämmön kokonaismäärä ja lämpöarvo. Lisäksi hankkeen aikana kartoitetaan potentiaalisia hukkalämmön hyötykäyttäjiä ja parhaita teknologioita, menetelmiä ja malliratkaisuja hukkalämmön talteenottoon ja hyödyntämiseen sekä mallinnetaan ja pilotoidaan niitä Porin seudun teollisuusympäristöissä. Tuotetun tiedon pohjalta luodaan hukkalämmön alueellinen tiekartta vuoteen 2030.

Hankkeessa tuotettiin kaksi raporttia:

Tilaisuuksia järjestettiin kolme kappaletta:

Ulkopuolisia selvitystöitä tilattiin neljä kappaletta:

 

  • Toteutusaika
    1.8.2019 – 31.8.2023
     
  • Rahoittaja
    Satakuntaliitto (EAKR) ja Porin seudun kunnat


Hanke on päättynyt. Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille!

 

Lisätietoja
Minna Haavisto
minna.haavisto@prizz.fi

Hankkeen materiaalit

Tiedostonimi ja julkaisuvuosi

Verkkojulkaisu

Tiedosto

Satakunnan hukkalämpöjen hyödyntämisen tiekartta 2030 |    2023

Hukkalämpöopas yrityksille |    2023

Esiselvitys teollisen hukkalämmön hyödyntämismahdollisuudesta Kokemäen kaukolämpöverkossa |    2023

Kupariteollisuuspuiston hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa |    2022

Selvitys hukkalämmön hyödyntämisestä kylmän tuottamisessa |    2022

Teknologiaselvitys - Hukkalämmöstä hyötyenergiaa |    Raportti Prizztech Oy, selvityksen tekjiät: Solved, Boyard, Avanto Ventures 2020