EAKR Vipuvoimaa Satakuntaliitto

Kaasua! Kaasun liikennekäytön edistäminen SatakunnassaKuva: Gasum Oy

Porin Tahkoluotoon on rakennettu Suomen ensimmäinen LNG-tuontiterminaali, josta on aloitettu kaasun jakelu elokuussa 2016. Porin seudun kaasutaloussuunnitelman toteutuksen seuraava askel tulee olemaan kaasun liikennekäytön aloittaminen ja jakeluverkoston kehittäminen. Kaasun liikennekäytön merkittävä kasvu on kansallisenkin kaasutalouden kannalta kriittistä. Gasum Oy investoi Poriin kaasutankkausaseman 2017 ja Envor Group Oy rakentaa biokaasulaitoksen ja sen yhteyteen biokaasutankkausaseman 2019. 

Hankkeen päätavoitteena on kaasun liikennekäytön aloittaminen ja kiihdyttäminen Satakunnassa. Tähän päästään osatavoitteilla kaasutietoisuuden nostaminen ja siihen liittyvät mahdollisuudet liikennekäytössä, kaasutankkausasemaverkoston kehittäminen Satakunnassa. Etsitään lisää kaasuautojen käyttäjiä ja edistetään kaasuautoinvestointeja julkisen sektorin ja ammattiautoilijoiden keskuudessa. Pyritään saavuttamaan kaasutaloussuunnitelmassa 2020 asetettu tavoite +500 kaasuautoa Porin seudulla. Hankkeen myötä edesautetaan EU:n ja kansallisten biopolttoaine- ja vähähiilisyystavoitteiden saavuttamista ja pienennetään Satakunnan liikenteen CO2-päästöjä.

  • Rahoittaja
    Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella ja Porin seudun kunnat.

Lisätietoja
Matti Luhtanen
044 710 5347
matti.luhtanen@prizz.fi