Satakuntaliitto

Kuntien valmiuksien kehittäminen vihreän siirtymän investoinneissa


Hankkeen tavoitteena on tukea satakuntalaisia kuntia vihreään siirtymään liittyvien investointien valmistelussa sekä edistää investointien toteutumista Satakunnassa. Hankkeessa toteutetaan investointiympäristöä kehittäviä kokeiluluonteisia pilotteja kuntien kanssa. Pilottien perusteella tuotetaan kuntien ja sidosryhmien hyödynnettäväksi tietoa edellytyksistä, toimenpiteistä ja vaatimuksista, joita vihreän siirtymän investointien valmisteluun liittyy. Vihreää siirtymää vauhdittamalla parannetaan Satakunnan elinvoimaa ja tuetaan alueen vetovoiman kehittymistä sekä vauhditetaan erityisesti bio- ja kiertotalous-, energia- sekä akku- ja teknologiametalliklusterien kaltaisten kasvualojen uudistumista ja kestävää kasvua.

Hanke toteutetaan Satakuntaliiton myöntämällä Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksella. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2023-31.3.2025

Lisätietoja
Mikko Kotiranta
044 710 5451
mikko.kotiranta@prizz.fi