eakr Vipuvoimaa Satakuntaliitto Samk

HYVÄKSI – Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto


HYVÄKSI -hanke yhdisti käyttäjät ja alan eri toimijat kehittämään käyttäjälähtöistä ja helppokäyttöistä hyvinvointia edistävää teknologiaa.

Hankkeessa kehitettiin arjen hyvinvointiin ja toimintakyvyn rajoitteiden varhaiseen ehkäisyyn kohdentuvia hyvinvointiteknologian tuotteita, palveluita ja toimintatapoja. Teknologian kohderyhmiä olivat esimerkiksi ikäihmiset, kehitysvammaiset, muistisairaat, vammautuneet tai rajoitteita omaavat henkilöt, heidän omaisensa ja hoitajansa.

Hankkeessa käyttäjät osallistuivat tuotteiden ja palvelujen koko kehittämisprosessiin yksilöllisten ominaisuuksien, helppokäyttöisyyden, luotettavuuden ja asiakasystävällisyyden tuomiseksi teknologiaratkaisuihin.

HYVÄKSI -hanke toteutettiin ajalla 1.11.2014-31.5.2018, ja sen toteutuksesta vastasivat Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Prizztech Oy. Hanketta rahoittivat Satakuntaliitto (EAKR), Satakunnan ammattikorkeakoulu sekä Porin seudun kunnat (Pori, Ulvila, Harjavalta, Kokemäki, Pomarkku ja Merikarvia).

Tulokset: Osallistamisella uusia hyvinvointiteknologian innovaatioita

Hankkeen aikana toteutettiin yhteensä 34 teknologiatestausta 23 palvelulla 21 teknologiayrityksen kanssa. Hankkeen tuotetestauksissa kehitetyt teknologiapalvelut edustivat erilaisia asiakkaita aktivoivia teknologioita, video- ja kuvapuhelinpalveluita, turvateknologiaa, diabeteksen etäseurantaan kehitettyä palvelukokonaisuutta, asiakkaiden fyysisen toimintakyvyn kehittämiseen luotuja palveluita, muistelua tukevaa palvelua, virtuaalitodellisuuteen perustuvaa kuntoutusta sekä hoivarobotiikkaa.

Lisätietoja
Niina Holappa
044 710 5455
niina.holappa@prizz.fi