Satakunta DigiHealth Prizztech Samk Sataedu Tampereen yliopisto Winnova eakr Vipuvoimaa Satakuntaliitto

Satakunta DigiHealth


Digitaalisia palveluita ja hyvinvointiteknologiaa sosiaali- ja terveysalalleSatakunta DigiHealth -hankkeessa kehitetään digitaalisia palveluita ja hyvinvointiteknologiaa sosiaali- ja terveysalalle. Hanke tarjoaa mahdollisuuksia teknologiainnovaatioiden suunnitteluun, testaamiseen ja kehittämiseen sekä palvelumuotoiluun aidoissa asiakasympäristöissä. Kehittämistyötä tehdään asiakkaita ja henkilöstöä aidosti osallistaen ja kuunnellen.

Hankkeessa kehitettävien tuotteiden ja palveluiden tarkoituksena on edistää asiakkaiden hyvinvointia, toimintakykyä ja terveyttä sekä luoda uusia työvälineitä sote-alan henkilöstölle. Hankkeessa tehdään myös tutkimusta uusien teknologiainnovaatioiden hyödyntämismahdollisuuksista ja vaikuttavuudesta.

Hankkeen päämääränä on lisätä teknologiaosaamista ja hyvinvointiteknologian hyödyntämistä sosiaali- ja terveysalalla sekä parantaa sote-palveluiden saavutettavuutta, laatua ja asiakaskokemusta.

Hanke vastaa vuosittain järjestettävien valtakunnallisten Hyvinvointiteknologiamessujen järjestämisestä.

 • Toteutusaika
  1.1.2019-31.8.2022
   
 • Yhteistyökumppanit
  Hankkeen toteutuksesta vastaa Prizztech Oy, Sataedu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja WinNova.
   
 • Rahoittajat
  Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto (EAKR) ja alueen kunnat.

Linkki hankkeen sivulle: satakuntadigihealth.fi
Linkki messusivulle: hyvinvointiteknologiamessut.fi

 

Lisätietoja
Niina Holappa
Projektipäällikkö
044 710 5455
niina.holappa@prizz.fi